Art. 1. - Modificări (1)

(1) Instituțiile publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea acestora, vor încasa, vor administra, vor contabiliza și vor raporta veniturile realizate din acțiunile culturale și din orice alte surse, în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice. Veniturile realizate se vor reține integral de către fiecare instituție publică pentru finanțarea activității proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condițiile legii se vor folosi pentru investiții.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, aferente obligațiilor ori programelor minimale stabilite prin contract și nerealizate, care se virează la bugetele menționate.

(3) Alocațiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanțarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare și se repartizează de către aceștia pe instituțiile din subordine, în raport cu obligațiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții publice. Modificări (2)

(4) În bugetele de venituri și cheltuieli instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor evidenția distinct sumele destinate acordării drepturilor salariale pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată și, respectiv, cele pentru plata colaboratorilor, stabilite în limitele prevăzute de dispozițiile legale.

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 9/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...