Plenul Curții Constituționale

Hotărârea nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14, art. 50 și ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1) lit. q) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012,

având în vedere dispozițiile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, potrivit cărora "Judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. Opinia separată și, după caz, cea concurentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia",

având în vedere o serie de opinii separate sau concurente întocmite la deciziile Curții Constituționale, cu referire specială la opiniile concurente formulate la deciziile nr. 304/2017 și nr. 392/2017, care aduc în discuție afectarea, chiar de către unii judecători ai Curții Constituționale, a caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale, prevăzut ca atare la art. 147 alin. (4) din Constituție,

ținând seama de necesitatea precizării elementelor structurale intrinseci opiniei separate sau concurente subsumate unui raționament logic dezvoltat în legătură cu problema de drept dedusă judecății, a limitelor în care judecătorul constituțional își poate manifesta dreptul legal de a redacta opinie separată sau concurentă și a obligației de rezervă pe care trebuie să o manifeste judecătorul Curții Constituționale în a-și exprima puncte de vedere care, într-un final, neagă însăși obligativitatea deciziilor Curții Constituționale,

ținând seama de reverența de care orice subiect de drept trebuie să dea dovadă în raport cu instituția fundamentală, obligație care revine într-un mod cu totul special judecătorilor Curții Constituționale,

Plenul Curții Constituționale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Opinia separată sau concurentă se redactează în legătură cu problema de drept constituțional pe care o dezleagă decizia Curții Constituționale, cuprinzând raționamentele logice, inductive sau deductive, pe care judecătorul Curții Constituționale se bazează și le aplică în formarea, dezvoltarea și susținerea punctului său de vedere. Opinia concurentă, în conformitate cu art. 426 alin. (2) din Codul de procedură civilă, sprijină soluția majoritară și pe alte considerente sau numai pe alte considerente decât cele reținute în decizia Curții Constituționale.

(2) Opinia separată sau concurentă operează cu repere doctrinare și jurisprudențiale, obiectivizate în concepte și noțiuni științifice. Aprecierile cu caracter sentențios, ostentativ, provocator sau cu tentă politică, precum și cele care duc la o asemenea finalitate sunt interzise. Modificări (1)

(3) Judecătorul Curții Constituționale este ținut de obligația de rezervă pe care trebuie să o manifeste față de actul jurisdicțional al Curții Constituționale.

(4) Opinia separată sau concurentă nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecătorului pentru a se transforma într-o critică punctuală la adresa deciziei Curții Constituționale, neputându-se constitui într-un examen partinic sau într-o critică fățișă la adresa acesteia. Modificări (1)

(5) Opinia separată sau concurentă, prin formulările sale directe sau indirecte, nu poate aduce atingere caracterului general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

Art. 2. - Modificări (1)

Opinia separată sau concurentă se predă președintelui Curții Constituționale odată cu decizia la care a fost redactată. După discutarea deciziei, președintele Curții Constituționale, în măsura în care constată că există abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicită judecătorului respectiv, prin rezoluție, refacerea acesteia.

Art. 3. - Modificări (1)

În cazul în care judecătorul Curții Constituționale nu se conformează solicitării prevăzute la art. 2, președintele Curții Constituționale, prin rezoluție, dispune ca opinia separată sau concurentă, după caz, să nu se publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau pe pagina de internet a Curții Constituționale și nici să nu se atașeze la dosarul cauzei.

Art. 4. - Modificări (1)

Prezenta hotărâre privește atribuțiile jurisdicționale ale Curții Constituționale, circumscriindu-se exclusiv acestora.

Art. 5. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curții Constituționale în ședința din data de 22 iunie 2017, cu participarea domnului Valer Dorneanu, președinte al Curții Constituționale, Marian Enache, Petre Lăzăroiu, Mircea Ștefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Livia Doina Stanciu, Simona-Maya Teodoroiu și Varga Attila, judecători.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU

București, 22 iunie 2017.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...