Universul Juridic nr. 12/2015

Răspunderea penală a societăților
de Hotca Mihai Adrian

02 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Aspecte introductive

1.1. Scurte referințe istorice

Dacă încercăm să stabilim "vechimea" răspunderii penale a persoanei juridice, constatăm faptul că primele manifestări ale acesteia se găsesc în dreptul roman(1). În Antichitate existau forme de răspundere colectivă (a clanurilor, triburilor, familiilor, cultelor religioase, localităților etc.)(2). Controversa privind instituirea sau nu a răspunderii penale a persoanei juridice este la fel de veche precum este această formă de răspundere, astfel că ea are rădăcini adânci în istorie.

În dreptul roman, termenii folosiți pentru denumirea persoanelor juridice erau corpus, universitas, collegia și curia, dar, în principiu, nu era acceptată răspunderea penală a persoanei juridice, regulă exprimată prin adagiul societas delinquere non potest.

Prima lege scrisă care consacra expressis verbis răspunderea penală a persoanei juridice este Ordonanța franceză din anul 1579. Apoi, în Ordonanța franceză privind justiția penală din anul 1670 este stabilită răspunderea penală a persoanei juridice. Acest act normativ prevedea atât răspunderea penală a persoanelor juridice de drept public (de exemplu, a orașelor, târgurilor, satelor etc.), cât și răspunderea persoanelor juridice de drept privat (universități, mănăstiri, bresle, ordinul avocaților etc.).

Revoluția franceză de la 1789 a schimbat în mod opus concepția privitoare la răspunderea penală a persoanei juridice, deoarece multe dintre formele de organizare colectivă au fost desființate.

În secolul următor (al XIX-lea), răspunderea penală a persoanelor juridice apare din nou în peisajul legislațiilor europene continentale. Astfel, Legea vamală olandeză din 1870 prevedea această formă de răspundere penală, în art. 13, care făcea referire la Legea privind infracțiunile la regimul importului, exportului, tranzitului și accizelor. Consacrarea definitivă a răspunderii penale a persoanei juridice în dreptul olandez a avut loc în anul 1976, când a fost introdus în Codul penal art. 51, potrivit căruia atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot comite infracțiuni(3) .

În secolul al XIX-lea, răspunderea penală a persoanei juridice este introdusă și în dreptul japonez (în anul 1890), dar în secolul XX această formă de răspundere se regăsește în dreptul mai multor state. De pildă, în Mexic (1929), în Belgia (1934) etc.(4).

În dreptul englez, prima speță consemnată în care s-a pus problema angajării răspunderii penale a unei persoane juridice datează din anul 1705, când a fost condamnată o corporație(5).

În ceea ce privește doctrina românească mai veche(6) , aceasta nu a agreat reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice, în principal pe considerentul că persoanele juridice nu pot exprima o voință proprie. În legea penală română, răspunderea penală a persoanei juridice a fost instituită, pentru prima dată, prin art. 84 și art. 85 din Codul penal Carol al II-lea. La acel moment, în afara sistemelor de drept menționate anterior, răspunderea penală a persoanei morale exista în dreptul american, australian, canadian (care au evoluat în mod similar cu dreptul englez), cubanez (1936) etc.

Legiuitorul român de la 1936 a reglementat, ca sancțiuni aplicabile persoanei juridice, pedepse și măsuri de siguranță. Pedeapsa prevăzută în art. 84 C. pen. 1936 consta în închiderea localului persoanei juridice de la o lună la un an de zile. Măsurile de siguranță erau dizolvarea persoanei juridice și suspendarea activității persoanei juridice.

În Codul penal din 1969, legiuitorul nu a mai reglementat răspunderea penală a persoanelor juridice.

În legislația românească a ultimilor ani, răspunderea penală a persoanei juridice apare în Codul penal din 2004 (Legea nr. 301/2004)(7) .

După doi ani, întrucât intrarea în vigoare a Codului penal din 2004 fusese amânată până în anul 2009 (de mai multe ori), a fost adoptată Legea nr. 278/2006, prin care a fost introdus în Codul penal din 1969 art. 191, conform căruia: " (1) Persoanele juridice, cu excepția statului, a autorităților publice și a instituțiilor publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de legea penală.

(2) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la săvârșirea aceleiași infracțiuni".

În prezent, răspunderea penală a persoanelor juridice este reglementată în art. 135-151 C. pen.

1.2. Dispozițiile legale în vigoare

În art. 135 C. pen. se regăsesc dispozițiile care prevăd condițiile generale ale răspunderii penale a peroanelor juridice.

Potrivit art. 135 C. pen.:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...