Universul Juridic nr. 5/2016

Unele aspecte privind jurisprudența Curții Constituționale referitoare la controlul parlamentar exercitat prin comisiile de anchetă
de Chelaru Ioan

24 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Controlul parlamentar(1) asupra executivului și administrației publice reprezintă operațiunea cea mai complexă și expresivă de aplicare a principiului funcțional al separației puterilor în stat.

Acest tip de control este calificat de doctrină ca fiind unul atotcuprinzător, adică asupra tuturor actelor și faptelor săvârșite pe toată durata mandatului unui Guvern, dar și preponderent politic, ale cărui origini se regăsesc chiar în sistemul democratic instituit în România(2).

Un control parlamentar s-ar putea desfășura "sistematic"(3) de către comisiile parlamentare permanente(4) sau, dacă o Cameră sau Parlamentul decide astfel, de către o comisie special constituită în acest scop.

Controlul parlamentar asupra administrației publice centrale se poate exercita și prin intermediul comisiilor de anchetă, care se pot constitui fie de către fiecare Cameră în parte, fie în comun, de ambele Camere. În acest sens, dispozițiile art. 64 alin. (4) din Constituție, republicată, prevăd că "Fiecare Cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele își pot constitui comisii comune". În ceea ce privește natura acestor forme organizatorice, se cuvine să precizăm că, din textul constituțional, rezultă că aceste comisii - ca de altfel toate comisiile parlamentare - nu sunt subiecte de drept independente, ci acționează din împuternicirea sau în numele Camerei care le-a instituit și potrivit competențelor ce se stabilesc prin regulamente.

Rolul comisiilor de anchetă este acela de a asigura celor două Camere ale Parlamentului o informare cât mai corectă, cât mai completă, specializată și pertinentă asupra unei anumite probleme, față de care acestea să-și exprime, în final, poziția.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...