Universul Juridic nr. 3/2016

Evaziunea fiscală
de Hotca Mihai Adrian

15 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Secțiunea I

Considerații generale privind evaziunea fiscală

1. Aspecte introductive

Impozitele și taxele sunt contribuții la bugetele publice care au apărut în peisajul social odată cu primele forme de organizare statală.

Contribuțiile la cheltuielile publice sunt părți din activul patrimonial al persoanelor fizice și juridice, pe care acestea sunt obligate să le dea în schimbul serviciilor, drepturilor sau facilităților asigurate de stat.

Metaforic spus, impozitele și taxele constituie prețul plătit de către contribuabili pentru asigurarea posibilității folosirii bunurilor personale și pentru a beneficia de anumite drepturi și servicii garantate de stat(1).

Omul contemporan și persoanele juridice (societățile, asociațiile, fundațiile etc.) din prezent au obligații fiscale multiple, care sunt justificate din punct de vedere socio-politic prin necesitatea asigurării unui nivel de trai și de civilizație umană decente sau rezonabile.

Obligația de a contribui la cheltuielile publice este una dintre puținele obligații menționate în Constituție(2) . Astfel, în art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală se precizează: "Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice".

Deși Constituția se referă numai la cetățeni, prin lege pot fi și sunt reglementate obligații fiscale și în sarcina persoanelor juridice sau a străinilor ori apatrizilor.

Într-adevăr, conform art. 137 din Constituție: "Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege".

Apoi, art. 139 alin. (1) din Constituție prevede că: "Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege".

Iar art. 139 alin. (2) din legea fundamentală statuează: "Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii".

În fine, Constituția statuează că sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora [art. 139 alin. (3) din Constituție]. Nerespectarea destinației fondurilor publice constituie infracțiunea de deturnare de fonduri.

2. Principiile prelevării (impunerii) fiscale

Care sunt principiile sau regulile pe care se fundamentează stabilirea impozitelor și taxelor?

(i) Unul dintre principiile stabilirii impozitelor și taxelor presupune regula potrivit căreia instituirea obligațiilor fiscale în sarcina contribuabililor nu trebuie să se facă haotic sau discreționar, ci în conformitate cu art. 56 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia: "Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale".

(ii) Un alt principiu se degajă din art. 56 alin. (3) din Constituție, care stabilește că: "Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale".

În dezvoltarea dispozițiilor constituționale, art. 3 C. fisc. prevede principiile care stau la baza acestui act normativ, respectiv:

neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului român și străin. Neutralitatea măsurilor fiscale constituie o aplicație specifică a principiului general al egalității în fața legii, ceea ce înseamnă că toți contribuabilii aflați în aceeași situație fiscală trebuie să plătească același impozit. Acest principiu nu se aplică însă în forma lui pură, deoarece ar intra în coliziune cu principiul echității fiscale, care presupune așezarea pe verticală și orizontală a sarcinilor fiscale de așa manieră încât pentru venituri egale să se plătească același impozit în cazul aceleiași categorii de contribuabili;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...