Universul Juridic nr. 5/2015

Revocarea donației (decizia nr. 83 din 30 ianuarie 2009 - C.A. Ploiești)
de Uta Lucia

05 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin cererea cu care a învestit instanța fondului, reclamanta a solicitat revocarea contractului de donație imobiliară autentificat sub nr. 110 din 17 ianuarie 2008, cu motivarea că, prin încheierea acestuia, debitorul său și-ar fi creat cu intenție starea de insolvabilitate vădit în fraudarea intereselor acesteia.

La pronunțarea soluției de admitere a acțiunii, prima instanță a argumentat în esență în sensul că actul de donație a fost încheiat de pârâtul debitor F.B. cu încălcarea flagrantă a dreptului creditoarei reclamante stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă și, în aceste condiții, în speță se regăsesc dispozițiile înscrise în art. 975 C. civ. 1864.

Cenzurând hotărârea instanței de fond, Tribunalul, pentru a admite apelul declarat de pârâți, a reținut că reclamanta, în calitate de creditoare, a cerut instanței revocarea donație, situație față de care, avându-se în vedere dispozițiile art. 833 C. civ. anterior, care condiționează promovarea unei atari acțiuni de calitatea titularului acesteia, s-a concluzionat în sensul că revocarea donației nu poate fi cerută de creditoare.

Însă, prin soluția dată, instanța de control interpretează greșit actul juridic dedus judecății, întrucât este evident că cererea cu care a fost învestită instanța fondului este o acțiune revocatorie sau pauliană, în cadrul căreia creditorul poate cere anularea actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale de către debitor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...