Universul Juridic nr. 4/2015

Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (I). Privire de ansamblu asupra reglementărilor incidente
de Florea Sonia

07 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Până la soluționarea în fond a acțiunii în contrafacere(1), apărarea eficientă și efectivă a prerogativelor patrimoniale și nepatrimoniale conferite prin drepturile de proprietate intelectuală impune ordonarea și executarea unor măsuri cu caracter provizoriu, rapide și eficiente, care să vizeze încetarea imediată a săvârșirii faptelor de încălcare a drepturilor, prevenirea unor pagube ireparabile titularului dreptului de proprietate intelectuală și conservarea probelor.

Măsurile cu caracter provizoriu au o importanță deosebită în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Ca efect al instituirii măsurilor provizorii este evitată confuzia pe piață și diminuarea poziției competitive a titularului dreptului de proprietate intelectuală, prin menținerea monopolul titularului dreptului, care este, oricum, limitat în timp (dacă terțul care încalcă dreptul de proprietate intelectuală ar fi expus numai riscului de a plăti despăgubiri, dreptul de proprietate intelectuală ar fi golit de conținut, deoarece s-ar pierde chiar prerogativa de a exclude un terț de la exploatarea dreptului). În multe cazuri, măsurile provizorii sunt un remediu eficient, deoarece pun capăt rapid încălcării drepturilor, în condițiile în care, în acțiunea în contrafacere, cuantumul despăgubirilor este dificil de estimat și de dovedit.

Măsurile cu caracter provizoriu în materia drepturilor de proprietate intelectuală au fost reglementate în legislația română ca urmare a semnării Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS(2) ). Acesta a reglementat măsurile provizorii fără a distinge între drepturi de proprietate industrială și drepturi de autor și conexe sau între drepturi de proprietate intelectuală patrimoniale și drepturi de proprietate intelectuală nepatrimoniale.

Standardele de protecție impuse Statelor semnatare prin Acordul TRIPS au fost preluate și îmbunătățite la nivelul legislației Uniunii Europene, prin adoptarea Directivei nr. 48/2004(3), în scopul aproximării sistemelor legislative ale Statelor Membre și asigurării unui înalt nivel de protecție, echivalent și omogen în piețele interne(4). Directiva a instituit reglementări privind măsuri, proceduri și sancțiuni precum repararea prejudiciilor, conservarea elementelor de probă, obținerea probelor și a informațiilor, măsuri corective(5).

Transpunerea Directivei nr. 48/2004 în dreptul intern s-a făcut prin două acte normative distincte(6) , respectiv prin O.U.G. nr. 100/2005(7) , aplicabilă exclusiv drepturilor de proprietate industrială, și prinO.U.G. nr. 123/2005(8) , care a modificat și completat Legea nr. 8/1996(9) . Deoarece conținutul normativ al celor două Ordonanțe de urgență a fost diferit, s-au creat regimuri juridice de drept procesual diferite pentru drepturile de proprietate industrială și drepturile de autor și conexe, deși Directiva nr. 48/2004 nu a distins între drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. Sfera de aplicabilitate a Directivei cuprinde orice încălcare a unui drept de proprietate intelectuală protejat ca drept exclusiv prin dreptul intern al Statelor Membre(10) .

Prin dispozițiile art. 252-257 C. civ.(11) a fost reglementată apărarea drepturilor nepatrimoniale născute în legătură cu creația științifică, artistică, literară sau tehnică(12) . Pot invoca drepturi nepatrimoniale născute în legătură cu o creație intelectuală autorii, interpreții, inventatorii(13) și creatorii desenelor industriale(14) , dar și persoanele juridice, potrivit art. 257 C. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...