Universul Juridic nr. 11/2015

Partajul judiciar al unui bun aflat sub sechestru penal. Respingerea acțiunii
de Popa Ion

02 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Succintele considerații de mai jos au fost prilejuite de pronunțarea unei hotărâri irevocabile într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel București și referitor la cererea de partaj judiciar formulată de un coindivizar în legătură cu un bun imobil deținut în coproprietate cu terțe persoane(1). Specificul speței a constat în aceea că unul dintre coproprietari era implicat într-o afacere penală, iar organul de urmărire penală instituise, prin ordonanță, măsura asigurătorie a sechestrului pentru cota indiviză a coproprietarului urmărit penal.

Într-o primă etapă, prin sentința de fond imobilul a fost atribuit coindivizarului urmărit penal, cu obligarea acestuia la sultă către ceilalți coproprietari. În calea de atac a apelului, sentința a fost schimbată, iar imobilul a fost atribuit unui alt coindivizar decât cel urmărit penal și a cărui cotă fusese sechestrată, cu motivarea că urmăritul penal nu a solicitat să îi fie atribuit imobilul în natură, o astfel de solicitare fiind formulată de un alt coindivizar, căruia, de altfel, i s-a și atribuit imobilul prin decizia pronunțată în apel, cu obligarea sa la sultă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...