Universul Juridic nr. 9/2015

Divizarea parțială a societății în insolvență în cadrul planului de reorganizare
de Golub Sergiu

01 septembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

În principiu, reglementarea de la art. 133 lit. D(1) din cadrul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență(2) [în continuare, pentru comoditatea expunerii și fără a încerca tranșarea în niciun fel a problemelor de tehnică legislativă, atunci când ne vor referi la acest act normativ vom utiliza acronimul CI ("Cod al Insolvenței")(3) ], poate fi catalogată drept una dintre inovațiile acestui act normativ(4) . Dificultățile apar, din punctul nostru de vedere, atunci când încercăm calificarea acestei inovații drept una pozitivă sau, ca să ne exprimăm eufemistic, mai puțin pozitivă.

Din capul locului trebuie să arătăm faptul că, în principiu, considerăm că divizarea poate fi compatibilă cu procedura insolvenței. Dar, în actuala configurație a sistemului nostru juridic - dreptul comun (Codul civil), dreptul comun societar (Legea nr. 31/1990 privind societățile, în continuare LS), principiile Codului insolvenței (Legea nr. 85/2014) - nu este deloc favorabilă apariției și existenței acestei norme.

Prin urmare, în cele ce urmează, vom încerca să demonstrăm că această dispoziție trebuie fie urgent modificată (de fapt, modificările ar trebui să fie mult mai ample și n-ar putea să se rezume doar la norma în cauză), fie eliminată, revenindu-se la situația anterioară.

2. Divizarea persoanei juridice. Reglementare. Evoluție istorică

La nivel de drept comun, divizarea persoanei juridice este actualmente reglementată de art. 236 C. civ.

Art. 236: Divizarea

(1) Divizarea poate fi totală sau parțială.

(2) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice care există deja sau care se înființează prin divizare.

(3) Divizarea parțială constă în desprinderea unei părți din patrimoniul unei persoane juridice, care continuă să existe, și în transmiterea acestei părți către una sau mai multe persoane juridice care există sau care se înființează în acest mod.

Textul este cât se poate de clar și nu se deosebește, conceptual, de reglementarea anterioară din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice(5) .

În cadrul legii privind societățile (Legea nr. 31/1990), reglementarea divizării cunoaște o dezvoltare sinuoasă.

Art. 238 LS avea, înainte de modificarea din 2007, următorul conținut:

Art. 238

...

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei societăți care își încetează existența între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(3) Societatea nu își încetează existența în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Art. 238 alin. (2) LS reglementa "divizarea totală" a societății, iar art. 238 alin. (3) reglementa "divizarea parțială" (6).

Dar, așa cum s-a putut remarca deja, în decursul anului 2007, art. 238 LS a suferit o importantă modificare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...