Universul Juridic nr. 11/2015

Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
de Hotca Mihai Adrian

22 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Aspecte introductive

Cel mai important act normativ ce reglementează materia constituirii, organizării și dizolvării societăților este Legea nr. 31/1990(1).

Conform art. 1 din Legea nr. 31/1990, în vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, societățile se vor constitui în una dintre următoarele forme:

societate în nume colectiv;

societate în comandită simplă;

societate pe acțiuni;

societate în comandită pe acțiuni;

societate cu răspundere limitată.

Art. 3 din Legea nr. 31/1990 reglementează limitele răspunderii asociaților. Regula este că obligațiile sociale (ce aparțin societății în cauză) sunt garantate cu patrimoniul social.

Însă asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. În aceste situații de excepție, creditorii societății se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligațiile ei și, numai dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva asociaților, care răspund nelimitat și solidar.

Acționarii, asociații comanditari, precum și asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Încălcarea normelor legale ce reglementează constituirea, organizarea, modificarea și încetarea activității societăților se poate manifesta în diverse forme, putând atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, disciplinară, fiscală etc.

Având în vedere realitatea că societățile au o importanță deosebită în domeniul afacerilor, legiuitorul român incriminează anumite fapte de încălcare a normelor prevăzute de Legea nr. 31/1990(2).

În art. 271-281 din Legea nr. 31/1990 sunt prevăzute și sancționate mai multe fapte prin care sunt încălcate prevederi legale privind societățile.

În raport de criteriul sferei de incidență, dispozițiile de incriminare cuprinse în Legea nr. 31/1990 sunt norme speciale comparativ cu cele existente în Codul penal [art. 297 (abuzul în serviciu), art. 295 (delapidarea) etc.].

Astfel, ori de câte ori una și aceeași faptă întrunește atât condițiile de incriminare prevăzute de vreuna dintre dispozițiile din Legea nr. 31/1990, cât și pe cele din Codul penal sau din alte legi, au prioritate în aplicare dispozițiile incriminatorii din Legea nr. 31/1990, afară de cazul în care pedeapsa din Codul penal este mai severă (art. 281 din Legea nr. 31/1990)(3) .

O altă caracteristică a infracțiunilor cuprinse în Legea nr. 31/1990 este aceea că ele se comit, din punct de vedere subiectiv, cu intenție, legiuitorul folosind expresia "cu rea-credință" sau alți termeni ce relevă faptul că vinovăția făptuitorului trebuie să îmbrace forma intenției.

Este, de asemenea, o particularitate a infracțiunilor reglementate în Legea nr. 31/1990 și aceea că infracțiunile din domeniul societăților au subiect (făptuitor) calificat, deoarece nu pot fi comise decât de fondatori, administratori, directori, cenzori etc.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...