Universul Juridic nr. 11/2015

Consimțământul la adopție
de Gavrilescu Alin-Gheorghe

11 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Considerații introductive

Pentru încuviințarea adopției este necesar ca persoanele indicate de lege să-și exprime consimțământul.

Consimțământul la adopție este una dintre condițiile de fond pe care legea o impune și care trebuie îndeplinită (condiție de fond pozitivă) pentru însăși validitatea adopției. Acest element esențial pentru actul juridic al adopției care este consimțământul își găsește, în dreptul român, reglementarea în art. 463-468 C. civ. care se completează cu dispozițiile conținute în Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției(1) .

Persoanele chemate de lege să-și exprime consimțământul la adopție sunt arătate de legiuitor în art. 463 alin. (1) C. civ. care prevede că pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane:

a) părinții firești, ori după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție în condițiile legii;

b) adoptatul care a împlinit 10 ani;

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună;

d) soțul celui care adoptă cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

În plan internațional art. 5 alin. (1) din Convenția europeană revizuită în materia adopției de copii adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008(2) instituie condiția exprimării consimțământului de către următoarele persoane:

- mama și tatăl copilului, ori dacă nu există nici tată, nici mamă care să poată consimți, consimțământul oricărei persoane sau al oricărui organism abilitat să consimtă în locul părinților;

- consimțământul copilului despre care se consideră, conform legislației, că are un nivel suficient de înțelegere; se consideră că un copil are un nivel suficient de înțelegere atunci când a împlinit vârsta prevăzută de lege, dar care nu trebuie să depășească 14 ani;

- soțul sau partenerul înregistrat al adoptatorului.

2. Consimțământul părinților firești sau, după caz, al tutorelui

Exprimarea consimțământului de către ambii părinți

Pentru încheierea valabilă a adopției este necesar ca părinții firești să-și exprime consimțământul. Întrucât art. 2 lit. n) din Legea nr. 273/2004 arată că prin părinte firesc se înțelege persoana față de care copilul are stabilită filiația firească, în condițiile legii, părinții firești ai copilului urmează să consimtă la adopție numai dacă filiația copilului a fost legal stabilită față de ei.

Având în vedere că legea nu distinge, părinții firești urmează să consimtă la adopție fără a deosebi după cum copilul ce urmează a fi adoptat este din căsătorie sau din afara căsătoriei.

În cazul în care părinții firești sunt din căsătorie ambii trebuie să consimtă la adopția copilului fără a deosebi după cum aceștia sunt căsătoriți, separați în fapt sau divorțați.

Chiar și în situația în care instanța hotărăște, în condițiile art. 398 alin. (1) C. civ. că autoritatea părintească să se exercite după divorț numai de către unul dintre părinți, ambii trebuie să consimtă la adopție întrucât, într-un atare caz, legiuitorul stabilește în alineatul (2) al aceluiași articol că celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de consimțământ la adopția acestuia.

Se poate întâmpla ca, în mod excepțional instanța de tutelă să hotărască la divorț, în temeiul art. 399 alin. (1) C. civ., plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora sau într-o instituție de ocrotire. Într-o atare situație teza finală a aceluiași articol prevede că acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...