Universul Juridic nr. 11/2016

Internetul ascuns și contractul în formă electronică
de Selisteanu Catalin Cristian

01 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I. Internetul ascuns - parte dominantă în conținutul World Wide Web

Aspecte introductive. Încă de când a luat naștere, odată cu dezvoltarea computerului electronic, în perioada anilor 1950-1960, Internetul a revoluționat domeniul computerelor și al comunicației, fără precedent, dar abia la începutul anilor '90, odată cu apariția rețelei mondiale on-line World Wide Web (www), a devenit accesibil publicului larg.

World Wide Web constă într-un sistem de organizare, conectare și răsfoire a paginilor de pe Internet, constituind o cale simplă de navigare și sortare a datelor stocate. Rețeaua a transformat informațiile stocate pe Internet într-o magazie colosală, dar foarte accesibilă. Adresele de pe World Wide Web sunt imediat recognoscibile după formula lor de început - www, de la World Wide Web(1).

Internetul este o capacitate, o posibilitate de transmisiune ori de emisie în întreaga lume, un mecanism pentru răspândirea informației și un mijloc de colaborare între indivizi și computerele lor, indiferent de spațiul geografic în care se află.

Din noianul de definiții atribuite acestui sistem global de interconectare, mai ușor de înțeles este cea potrivit căreia(2) Internetul este o rețea informatică mondială în cadrul căreia calculatoarele conectate la diferite rețele locale pot comunica între ele și cu ajutorul căreia persoane din diferite părți ale lumii pot face schimb de informații sau pot trimite și primi mesaje.

Utilitate. Se poate afirma, fără nicio constrângere, că Internetul a influențat nu numai domeniul tehnic al relațiilor dintre computere, ci însăși societatea privită din punct de vedere economic, social, juridic, deoarece folosirea instrumentelor on-line pentru a efectua activități de comerț electronic, pentru dobândirea de informații și operațiuni comune, cunoaște o creștere alarmantă.

Pentru domeniul economic, una dintre cele mai importante schimbări aduse de Internet a fost transferarea unei părți din comerțul tradițional în spațiul virtual, unde încheierea contractelor se face în formă electronică(3).

Cu titlu de exemplu, la nivel internațional, Legea-cadru asupra comerțului electronic (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce), adoptată în anul 1996 de Organizația Națiunilor Unite, se aplică oricărei categorii de informație sub formă de mesaje de date, utilizată în contextul operațiunilor/activităților comerciale, astfel cum se prevede chiar în primul articol.

Tot în acest act normativ i se atribuie termenului "comercial" o interpretare largă, pentru a acoperi/îngloba totalitatea operațiunilor de natură comercială, încheiate prin intermediul unui contract sau nu. Cu titlu exemplificativ, raporturile comerciale cuprind: tranzacțiile privind aprovizionarea sau schimbul de bunuri ori servicii; transporturile de bunuri sau persoane pe calea rutieră, aeriană ori maritimă; reprezentarea comercială, investițiile, asigurările etc.

La nivel european, Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2000/31/CE, din 8 iunie 2000, privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (cunoscută precum Directiva privind comerțul electronic) nu arată ce se înțelege prin comerțul electronic, dar în art. 2 definește sintagma "comunicare comercială" ca însemnând orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei întreprinderi, organizații sau persoane care efectuează o activitate comercială, industrială, meșteșugărească sau exercită una dintre profesiile reglementate.

Pentru domeniul juridic, apariția Internetului a condus la o modernizare a unor instituții de drept, la posibilitatea acestora de a fi utilizate și recunoscute și în alt mediu decât cel obișnuit, devenind accesibile unui număr neașteptat de mare de persoane. Una dintre aceste instituții este, după cum se va vedea, contractul, probabil cea mai studiată din întreg domeniul dreptului.

Din punct de vedere social, Internetul a înlesnit comunicările dintre persoane din toate colțurile lumii, indiferent de regimurile politice din propriile state, de rasă, culoare, religie ori stare socială, apropiindu-le și lărgindu-le sfera de cunoaștere. Spre exemplu, la nivelul anului 2014, din totalul populației de circa 7.000.000.000 de oameni pe Pământ, aproape 3.000.000.000 foloseau Internetul.

Clasificare. Un aspect interesant care nu a ajuns la cunoștința majorității utilizatorilor de Internet îl constituie faptul că acesta este împărțit în două părți inegale și atât de diferite:

- Internetul vizibil (sau Surface Web), care înglobează doar 4% din conținutul World Wide Web; acesta este cunoscut de toți indivizii, iar conținutul său poate fi accesat utilizând motoare de căutare precum Google sau Yahoo și se află sub supraveghere constantă. S-a afirmat(4) că fiecare click pe care un utilizator îl face este înmagazinat, clasat, catalogat și analizat pentru ca afacerile să îi ajute pe aceștia să găsească ceea ce caută și să le propună spre achiziționare noi produse și servicii;

- Internetul ascuns (cunoscut și ca Hidden Web sau Deep Web), care cuprinde 96% (!) din conținutul World Wide Web; conținutul său nu poate fi recunoscut de către motoare de căutare precum cele menționate mai sus, iar evidența sa este greu de ținut.

Caracteristici. Relevante sunt următoarele caracteristici, la nivelul anului 2014(5):

- informația publică din Internetul ascuns este de la 400 până la 550 de ori mai mare decât cea din Internetul accesibil tuturor;

- Internetul ascuns conține 7.500 terabytes(6) de informație, o cantitate uriașă față de cei doar 19 terabytes de informație din Internetul vizibil;

- mai mult de 200.000 de site-uri web există pe Internetul ascuns;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...