Universul Juridic nr. 6/2016

Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
de Lozneanu Verginel

05 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Considerații generale asupra divorțului

1.1. Precizări prealabile

Procedura divorțului(1) , reglementată în Noul Cod de procedură civilă (art. 915-935), deși păstrează o serie de reguli procedurale din vechea reglementare, prezintă și noi reguli de procedură impuse de modificările legislative din dreptul material (Noul Cod civil, art. 373-404), dar și de soluțiile oferite de-a lungul timpului de jurisprudența(2) și de doctrina în materie(3) .

Divorțul constituie o modalitate legală de desființare a căsătoriei pentru viitor, judiciară- dispusă de instanța de judecată sau extrajudiciară - dispusă pe cale administrativă ori notarială, după caz, urmare a acordului soților sau pentru motive imputabile cel puțin unuia dintre ei(4) .

În literatură(5) s-a subliniat că sintagma "desfacerea căsătoriei" și noțiunea de "divorț" nu sunt sinonime. Din economia reglementărilor care le sunt consacrate rezultă într-adevăr că desfacerea căsătoriei reprezintă generalul, iar divorțul, particularul(6).

Divorțul reprezintă o modalitate de desfacere a căsătoriei, iar desfacerea căsătoriei alături de încetarea, nulitatea și anularea căsătoriei, o formă de desființare a acesteia.

Divorțul se deosebește atât de nulitatea căsătoriei, cât și de încetarea ei(7).

Astfel, dacă nulitatea intervine pentru motive anterioare sau cel mult concomitente momentului încheierii căsătoriei, divorțul se pronunță pentru motive ulterioare încheierii căsătoriei. Precizăm că, în timp ce cauzele de nulitate sunt prevăzute expres și limitativ de lege, motivele de divorț nu sunt nominalizate de lege cu excepția celor prevăzute de art. 373 lit. c) și d) noul C. civ., respectiv art. 932 și art. 934 noul C. proc. civ. (divorțul din motive de sănătate și divorțul pentru separarea în fapt îndelungată).

Precizăm că nulitatea produce efecte atât pentru trecut (ex tunc), cât și pentru viitor (ex nunc), iar divorțul produce efecte numai pentru viitor.

Pe de altă parte, divorțul se deosebește de încetarea căsătoriei deoarece cea din urmă implică decesul ori declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, în timp ce divorțul implică că cei doi soți sunt în viață la data declanșării procedurii de divorț.

Divorțul, ca și încetarea căsătoriei, produce efecte numai pentru viitor (ex nunc).

În privința sistemelor (concepțiilor) privind divorțul, sunt dominante următoarele sisteme (concepții)(8):

a. Sistemul divorțului remediu, potrivit căruia divorțul intervine în cazul imposibilității continuării căsătoriei, indiferent dacă această situație este sau nu imputabilă vreunuia dintre soți. Divorțul apare astfel ca un remediu al unei situații care nu mai poate continua.

b. Sistemul divorțului sancțiune, conform căruia divorțul este o sancțiune pentru culpa în destrămarea raporturilor dintre soți. El se pronunță, de regulă, la cererea soțului care nu este culpabil, cu posibilitatea reținerii culpei ambilor soți.

c. Sistemul mixt al divorțului remediu sancțiune, care îmbină elemente ale celor două sisteme menționate mai sus.

În România, legiuitorul a optat pentru două sisteme: sistemul mixt și sistemul divorțului remediu. Astfel, existența unor motive temeinice de divorț poate presupune culpa, comună sau exclusivă, însă este cerută și condiția imposibilității continuării căsătoriei specifice sistemului mixt cu privire la divorț. În schimb, în cazul divorțului prin acordul soților, indiferent pe ce cale se produce el, este specifică aplicarea sistemului divorțului remediu(9).

1.2. Formele de divorț

Noile reglementări consacră trei forme de divorț:

- divorțul prin acordul soților;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...