Universul Juridic nr. 5/2017

Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (I)
de Hotca Mihai Adrian

25 mai 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost postat Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin două materiale (I și II) vom prezenta situația secretului profesional al avocatului de lege lata (I) și vom formula câteva propuneri de lege ferenda (II).

1. Ce este secretul profesional al avocatului și care sunt limitele acestuia ?

1.1. Sediul materiei

A. Reglementări generale

Potrivit art. 26 alin. (1) din Constituție: "Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată".

Conform art. 28 din Constituție: "Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil".

Art. 8 din CEDO statuează: "1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o masură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora".

Art. 71 C. civil: "Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private".

B. Jurisprudența CEDO

În cauza Pruteanu c. României (Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 3.02.2015):

Curtea Europeană a drepturilor Omului a reținut că interceptarea convorbirilor între avocat și client constituie o atingere adusă secretului profesional, care este baza relației de încredere între cele două persoane, astfel încât clientul putea să facă plângere pentru încălcarea dreptului său de a avea o relație confidențială cu avocatul. În egală măsură însă, avocatul poate să facă plângere pentru nerespectarea vieții private și a corespondenței, independent de dreptul de a face plângere a clientului său.

Prin hotărârea pronunțată în cauza Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugaliei, la 1 decembrie 2015, Curtea Europeană a drepturilor Omului

"protecția secretului profesional legat de corespondența dintre un avocat și clientul său este, în special, corolarul de drept că acesta din urmă nu poate contribui la propria sa incriminare și că, în consecință, aceste schimburi beneficiază de o protecție consolidată".

C. Reglementări specifice profesiei de avocat

Art. 11 din Legea nr. 51/1995: "Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege".

Art. 35 din Legea nr. 51/1995: " (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri și bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condițiile legii.

(1) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării:

1. a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...