Universul Juridic nr. 6/2016

Considerații privitoare la modificarea art. 305 din Codul de procedură penală
de Boglea Virgil-Bogdan

19 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Prolegomene

Dată fiind actualitatea dezbaterilor asupra modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2016(1) , un aspect mi-a atras în mod special atenția. Astfel, plecând de la justificarea legiferării pe calea Ordonanței de Urgență, care rezidă în aceea că de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală (în continuare C. proc. pen.) și până în prezent a fost adoptat un număr semnificativ de decizii ale Curții Constituționale, care au produs un impact semnificativ asupra codului și care necesită intervenție legislativă asupra unor instituții importante, putem observa că acest demers legislativ - ori guvernamental - a vizat și unele instituții în raport cu care nu existau probleme de ordin constituțional.

Din această perspectivă, am constatat că, printre alte modificări care în opinia mea nu justificau "urgența", s-a intervenit și asupra art. 305 alin. (1) - (3) C. proc. pen.

Așadar, în art. II pct. 76 din O.U.G. nr. 18/2016 se indică împrejurarea că "La articolul 305, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 305

(1) Când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.

(2) Începerea urmăririi penale și respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanță care cuprinde, după caz, mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a) -c) și g).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...