Universul Juridic nr. 6/2016

Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
de Gament Niculae

28 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Conceptul de lege penală dezincriminatoare

Legea penală dezincriminatoare este acea lege penală care prin dispozițiile sale face să înceteze caracterul penal al unei fapte incriminate într-o lege penală anterioară(1) . De regulă, dezincriminarea e atunci când fapta anterior incriminată de o lege penală încetează să mai prezinte pericolul, să vatăme o anumită valoare socială întrucât au dispărut acele condiții care mențineau sau justificau includerea acelei fapte în sfera ilicitului penal. De exemplu, în art. 200 alin. (1) din Codul penal anterior erau incriminate relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, însă prin O.U.G. nr. 89 din 2000 aprobată prin Legea nr. 61 din 2001 a fost dezincriminată deoarece s-a apreciat că aceeași faptă nu mai corespunde conceptului general de infracțiune pentru că nu mai prezintă acel pericol sau gravitate pentru societate care să justifice menținerea în sfera ilicitului penal.

Dezincriminarea nu trebuie confundată cu abrogarea unei incriminări întrucât este posibil ca o faptă prevăzută într-o anumită lege penală să fie abrogată dar acea faptă să rămână incriminată în cuprinsul altei legi penale.

Prin urmare, o incriminare prevăzută într-o lege penală care ulterior a fost abrogată poate să se regăsească într-un text din Codul penal sau într-o lege specială cu dispoziții penale. De exemplu, prin dispozițiile art. 79 din Legea nr. 187/2012(2) au fost abrogate prevederileart. 61, art. 8, art. 81, art. 82 și art. 9 din Legea nr. 78/2000, însă faptele incriminate în aceste texte au fost prevăzute în grupul infracțiunilor de corupție din noul Cod penal.

2. Cadrul legal de reglementare a aplicării legii penale de dezincriminare

Dispozițiile prin care se reglementează aplicarea legii penale de dezincriminare sunt cuprinse în art. 4 din Codul penal, în art. 3 și art. 8 din Legea nr. 187/2012. Potrivit prevederilor art. 4 din Codul penal "Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță pronunțate în baza legii vechi precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi". În art. 3 din Legea nr. 187/2012 se prevede: " (1) Dispozițiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în situațiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracțiunii, inclusiv a formei de vinovăție cerută de legea nouă pentru existența infracțiunii".

(2) Dispozițiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situația în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub altă denumire".

În temeiul art. 8 din Legea nr. 187/2012 "dispozițiile art. 4 se aplică în mod corespunzător și pedepselor aplicate prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru fapte incriminate de acte normative prevăzute în titlul II".

În Codul penal anterior aplicarea legii penale de dezincriminare era reglementată în art. 12 sub denumirea marginală "Retroactivitatea legii penale". În acest text se prevedea: " (1) Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor a măsurilor de siguranță și a măsurilor preventive, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte, încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. (2) Legea care prevede măsuri de siguranță sau măsuri educative se aplică și infracțiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare".

Comparând conținutul reglementărilor aplicării legii penale de dezincriminare în cele două coduri penale observăm deosebiri esențiale. O primă deosebire esențială este aceea că dacă în Codul penal anterior aplicarea legii penale de dezincriminare era reglementată numai în Codul penal art. 12, în Codul penal în vigoare aplicarea legii penale de dezincriminare este reglementată în art. 4 din acest Cod dar și în art. 3 și art. 8 din legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Aceasta se explică prin faptul că odată cu adoptarea noului Cod penal legiuitorul penal român a procedat și la modificarea sau completarea a 206 legi penale speciale sau la abrogarea unora dintre legile speciale pentru a se realiza unul dintre obiectivele urmărite și anume crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală cu evitarea suprapunerilor de norme inutile existente în legea penală și legile penale speciale(3) .

A doua deosebire esențială se referă la renunțarea de către legiuitorul penal de a menține dispozițiile art. 12 alin. (2) din Codul penal anterior întrucât acestea contravin principiului legalității sancțiunilor de drept penal consacrat în art. 2 din Codul penal în vigoare(4) .

3. Modalitățile de dezincriminare a faptei(5)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...