Universul Juridic nr. 5/2016

Rolul dreptului internațional privat în noua ordine juridică europeană
de Diaconu Nicoleta

02 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Tendința contemporană de uniformizare a dreptului internațional privat

Dreptul internațional privat român este supus unor transformări majore, determinate de calitatea de stat membru al Uniunii Europene, care implică aplicarea directă și prioritară a reglementărilor unionale în ordinea juridică națională.

În prezent asistăm la o nouă tendință de soluționare a conflictelor de legi în materie civilă, constând în utilizarea normelor materiale uniforme în reglementarea raporturilor juridice cu element străin. De asemenea, constatăm existența unor preocupări tot mai susținute din partea organizațiilor internaționale de a oferi o reglementare comună, aplicabilă mai multor state, în domenii specifice ale dreptului internațional privat. O astfel de preocupare are efecte practice pozitive atâta timp cât sunt respectate principiile dreptului internațional public, în primul rând principiul suveranității naționale a statelor.

Globalizarea generează modificări complexe în câmpul de aplicare a dreptului, deformând capacitatea sistemelor naționale de drept de a realiza un ansamblu normativ adecvat cerințelor specifice, naționale.

În acest sens, reglementările comune adoptate pe calea convențiilor internaționale, au efect pozitiv în măsura în care fiecare stat implicat se poate pronunța cu privire la aplicarea pe teritoriul său a unor norme juridice cu caracter internațional.

Evoluția relațiilor internaționale și diversificarea formelor de cooperare dintre state au condus la modificarea conținutului unor ramuri de drept sau la cristalizarea unor ramuri noi de drept, care reunesc norme juridice ce corespund noilor realități istorico-sociale.

În acest context, asistăm la o adaptare a dreptului internațional privat la noile realități contemporane, caracterizate prin accentuarea conexiunilor între structurile organizatorice internaționale.

Volumul mare al reglementărilor adoptate la nivel internațional (în special la nivel european) în anumite domenii distincte ale dreptului privat ar putea conduce la specializarea unor subramuri specifice ale dreptului civil internațional, în funcție de domeniile de referință avute în vedere.

Având în vedere aceste realități contemporane se pune întrebarea dacă se poate vorbi despre un drept internațional privat european? Ce este dreptul internațional privat european? În literatura de specialitate(1) s-a exprimat opinia că "dreptul internațional privat european (numit și conflict de legi) constă în norme juridice care răspund la următoarele probleme:

1) ce instanță de stat are competență jurisdicțională în materii private ce au implicații transfrontaliere?

2) legislația cărui stat se aplică în aceste materii private cu implicații transfrontaliere? și

3) în ce condiții poate o hotărâre străină să fie recunoscută și executată într-un alt stat membru al Uniunii Europene?

Atributul de "european" are în vedere faptul că entitatea ce adoptă normele dreptului internațional privat de pe continent este Uniunea Europeană.(2)

Adoptarea unui număr însemnat de instrumente juridice la nivel unional în domeniile dreptului civil conduce la europenizarea treptată a dreptului internațional privat.

Actualul cadru normative al Uniunii Europene ajută la simplificarea dreptului privat în statele membre, fără să ajungă la stadiul uniformizării absolute. Astfel, constatăm că nu sunt acoperite încă de reglementări toate domeniile dreptului privat, precum și faptul că nu s-a realizat o codificare uniform în cadrul unui instrument juridic unic, gen Cod Civil European.

Simplificarea poate implica, la nivel tehnic, recurgerea la un act normativ unic, cu portanță europeană, care să reglementeze un număr mare de aspecte privind dreptul privat(3).

Această nouă abordare ar avea ca scop simplificarea reglementării și sporirea calității textelor legale(4).

Tendința de uniformizare a reglementărilor adoptate în materia dreptului internațional privat creează impresia greșită a lipsirii de conținut a acestei ramuri de drept la nivel național.

În realitate, chiar dacă legiuitorul național optează pentru aplicarea unor norme juridice uniforme în anumite domenii ale dreptului privat, principiile generale de drept sunt elaborate în funcție de interesele specifice ale statelor naționale, pe baza suveranității naționale a acestora, ținând cont de specificul legislativ național.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...