Universul Juridic nr. 5/2016

Scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată
de Costas Cosmin

17 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Operațiuni scutite de TVA fără drept de deducere

Operațiunile enumerate la art. 292 NCF sunt operațiuni scutite de TVA fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții.

Sistematizând dispozițiile art. 292 NCF, vom observa că există în primul rând scutiri pentru operațiuni de interes general, cum ar fi: spitalizarea, îngrijirile medicale și operațiunile strâns legate de acestea, desfășurate de unități autorizate pentru astfel de activități, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete și laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală și de diagnostic, baze de tratament și recuperare, stații de salvare și alte unități autorizate să desfășoare astfel de activități(1); prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi și tehnicieni dentari, precum și livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi și de tehnicieni dentari(2); prestările de îngrijire și supraveghere efectuate de personal medical și paramedical; transportul bolnavilor și al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către entități autorizate în acest sens; livrările de organe, sânge și lapte, de proveniență umană; activitatea de învățământ prevăzută în Legea educației naționale nr. 1/2011, formarea profesională a adulților, precum și prestările de servicii și livrările de bunuri strâns legate de aceste activități, efectuate de instituțiile publice sau de alte entități autorizate; livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele și cantinele organizate pe lângă instituțiile publice și unitățile de învățământ, în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitățile de învățământ; meditațiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar; activitățile specifice posturilor publice de radio și televiziune, altele decât activitățile de natură comercială etc.

O a doua categorie de scutiri prevăzută de art. 292 NCF este cea care poate fi denumită generic alte operațiuni scutite, după cum urmează:

a) scutiri pentru servicii financiare și bancare, cum sunt: acordarea și negocierea de credite, precum și administrarea creditului de către persoana care îl acordă; în sfera acordării de credite se includ și creditele acordate de asociați/acționari societăților comerciale în vederea asigurării resurselor financiare pentru societate; acordarea, negocierea și preluarea garanțiilor de credit sau a garanțiilor colaterale pentru credite, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul; orice operațiune, inclusiv negocierea, legată de depozite financiare și conturi curente, plăți, transferuri, debite, cecuri și alte efecte de comerț, cu excepția recuperării de creanțe și operațiunilor de factoring;

b) operațiunile de asigurare și/sau de reasigurare, precum și prestările de servicii în legătură cu operațiunile de asigurare și/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediază astfel de operațiuni(3);

c) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, să desfășoare astfel de activități(4);

d) livrarea la valoarea nominală de timbre poștale utilizabile pentru serviciile poștale, de timbre fiscale și alte timbre similare;

e) arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă(5);

f) livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită, precum și a oricărui alt teren;

g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activități scutite, dintre cele enumerate la art. 292 NCF, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum și livrările de bunuri a căror achiziție a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere (exemplu, taxa aferentă sumelor achitate în numele clientului care apoi se decontează acestuia, taxa datorată pentru achiziții de produse din tutun și băuturi alcoolice).

Conform art. 292 alin. (3) NCF, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor scutite prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) și f) NCF.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...