Universul Juridic nr. 4/2016

Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
de Vasile Cosmin

11 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Contestația la executare privind lămurirea întinderii și înțelesului unei hotărâri judecătorești - aspecte generale

Hotărârile judecătorești sunt prezumate a exprima adevărul judiciar, beneficiind de forța probantă a unui înscris autentic. În acest sens în doctrină (1) s-a afirmat că "hotărârile judecătorești trebuie să aibă aproape o rigoare matematică, superficialitățile, lipsurile, neconcordanțele neavându-și aici locul, ele compromițând nu numai actul de justiție, ci însăși ideea de justiție, de adevăr".

Însă, există situații în care dispozitivul hotărârii judecătorești nu este suficient de clar, obligațiile stabilite în sarcina părților nefiind specificate foarte exact. Având în vedere necesitatea ca o hotărâre judecătorească să exprime adevărul, prin intermediul căilor de atac s-a creat posibilitatea înlăturării hotărârilor care nu reflectă adevărul și înlocuirea lor cu unele legale și temeinice. Separat de căile ordinare și extraordinare de atac, au fost create mecanisme prin care o hotărâre justă și legală să poată fi corectată sub aspectul îndreptării erorilor materiale sau să fie lămurită, interpretată, în măsura în care există semne de întrebare în legătură cu intenția instanței cuprinsă într-o hotărâre judecătorească.

Astfel, în vederea înlăturării anumitor ambiguități sau a clarificării anumitor soluții susceptibile de mai multe înțelesuri a fost creată instituția lămuririi înțelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului unei hotărâri judecătorești. În funcție de tipul hotărârii și momentul la care această instituție este folosită, calea procedurală este diferită. Dacă hotărârile nu sunt susceptibile de executare silite cererea de lămurire se adresează oricând instanței care a pronunțat respectivele hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 443 C.proc.civ.

În cazul hotărârilor ce pot fi executate silit, înainte de începerea executării silite poate fi folosită calea cererii de lămurire a hotărârii, prevăzută la art. 443 C.proc.civ., iar după începerea executării silite poate fi folosită exclusiv calea contestației la executare privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, denumită în practică contestație la titlu. Trebuie subliniat că părțile sunt libere să aleagă calea procedurală pe care o consideră oportună, neexistând, spre exemplu obligația utilizării procedurii rectificării încă din faza de judecată, partea respectivă putând alege să folosească direct procedura contestației la titlu după momentul începerii executării silite (2) , chiar dacă necesitatea clarificării hotărârii era evidentă încă de la momentul pronunțării hotărârii.

Potrivit art. 712 C.proc.civ. "Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.". Așadar, mijlocul procedural al contestației la titlu este condiționat de neutilizarea procedurii prevăzute de art. 443 C.proc.civ. Spre deosebire de contestațiile propriu-zise, contestațiile la titlu sunt mai rar folosite în practică pentru că condițiile pentru promovarea acestora din urmă sunt mai rar întrunite iar una dintre obligațiile esențiale ale judecătorului este aceea de a stabili în termeni imperativi și lipsiți de orice echivoc măsurile dispuse prin dispozitivul hotărârii (3) .

Este unanim acceptat în doctrina si jurisprudența (4) că prin contestația la titlu se contestă însuși titlul executoriu, dar nu în ceea ce privește validitatea sa in fond, ci numai înțelesul, întinderea și aplicarea sa. Pe cale de consecința, contestația la titlu poate viza doar masurile luate si care se regăsesc in dispozitivul hotărârii, iar nu cereri de orice fel care au fost formulate dar au rămas nesoluționate. Pe de alta parte, pe calea acestui tip de contestație nu pot fi invocate chestiuni care au fost invocate si tranșate in cursul procesului, întrucât soluția contrara ar încalcă in mod evident puterea de lucru judecat si regulile imperative care guvernează regimul sau.

Așadar, scopul si limitele contestației la titlu se rezumă la lămurirea sau explicitarea necesară in legătura cu ceea ce s-a judecat și se reflectă în dispozitivul titlului executoriu. Acest tip de acțiune nu poate viza ceea ce nu s-a soluționat (omisiune care deschide alte mijloace de acțiune) si nici ceea ce a fost invocat si tranșat în orice fel, aspecte care intra astfel in puterea lucrului judecat.

În ceea ce privește competența de soluționare a unei astfel de cereri, legea prevede foarte clar că este competentă să soluționeze acest tip special de contestație instanța care a pronunțat hotărârea atacată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...