Universul Juridic nr. 1/2016

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal - 2016
de Duca Emilian

28 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin H.G. nr. 1/2016 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Spre deosebire de varianta anterioară (H.G. nr. 44/2004), normele metodologice nu mai conțin și prevederile din Codul fiscal la care se referă. Cu toate acestea, s-a păstrat corespondența cu articolele Codului fiscal prin prezentarea normelor pe titluri și capitole, în cele mai multe cazuri normele fiind alocate la nivelul articolelor din Codul fiscal.

În continuare sunt prezentate principalele modificări față de varianta din 2015 a normelor metodologice, în mod distinct pentru titlurile Codului fiscal.

Titlul I - Dispoziții generale

Pct. 1. În ceea ce privește definiția activității independente (art. 7 pct. 3 din Codul fiscal) s-a stabilit că raportul juridic (contractul) trebuie să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității. În plus, pentru analiza criteriilor care definesc activitatea independentă au fost aduse unele completări prevederilor din Cod:

a) Raportul juridic între părți trebuie să conțină clauze contractuale clare privind obiectul contractului și drepturile/obligațiile părților astfel încât să nu rezulte o relație de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. Deși relația de subordonare nu se mai regăsește printre criteriile din definiția activității independente, aceasta influențează modul de interpretare a criteriilor.

b) Primul criteriu - libertatea persoanei (fizice) de a alege locul, modul de desfășurare a activității precum și programul de lucru - presupune exercitarea voinței persoanei fizice cu privire la toate cele trei aspecte menționate. Cu toate acestea, se admite posibilitatea ca aceste aspecte să fie "convenite" (negociate) în cadrul contractului, în funcție și de specificul activității desfășurate.

c) Prin inexistența clauzei de exclusivitate din contract, normele sugerează că există libertatea de a desfășura activitate pentru mai mulți clienți, chiar dacă activitatea se desfășoară efectiv pentru un singur client.

d) Sunt prezentate o serie de riscuri referitoare la activitatea desfășurată de persoana fizică (prestator) a căror relevanță este limitată la activitățile simple, intelectuale.

e) Se impune cerința ca, în desfășurarea activității, persoana fizică să utilizeze "predominant" bunurile din patrimoniul afacerii, fără a se explica modalitatea practică în care se poate măsura acest aspect.

Pct. 2. În ceea ce privește definiția persoanelor afiliate, un element de noutate îl reprezintă introducerea unor explicații privind persoanele juridice care se află sub "controlul efectiv" al altor persoane juridice. Normele permit o abordare pur formală, respectiv prezumția de control prin prisma existenței unei legături între cele două entități în modalitățile prezentate în norme (ex. management comun și/sau contracte prestări servicii).

Pct. 3. În ceea ce privește definiția sediului permanent, normele au fost reformulate, fără a modifica semnificativ înțelesul acestora, iar unii termeni au fost înlocuiți (ex. societate cu persoană juridică, funcție cu activitate).

Pct. 4. În ceea ce privește reîncadrarea tranzacțiilor/ activităților, se stabilește că o tranzacție nu are un scop economic dacă nu este destinată să producă avantaje economice (beneficii, profituri), ci doar să se obțină în mod artificial (sau "conjunctural") o situație fiscală mai favorabilă. Această prevedere care ar fi trebuit să prevină situațiile de "abuz de drept" poate ridica probleme mari pentru întreprinzători (ex. poate împiedica exercitarea opțiunii legitime de a utiliza unele facilități fiscale temporare).

Pct. 5. Cu privire la prețurile de transfer, normele anterioare au suferit modificări minore (reformularea unor texte, corectarea unor termeni etc.). Au fost introduse referințe la procedurile de ajustare a prețurilor de transfer la persoanele afiliate, prevăzute de Codul de procedură fiscală. De asemenea, a fost descris modul în care se face ajustarea prețurilor de transfer de către organele fiscale - prin raportare la valoarea mediană a intervalului de comparare din analiza comparativă (benchmarking study). În cazul în care nu se poate identifica această valoare se va face referire la media aritmetică a indicatorilor pentru cel mult trei societăți/ tranzacții comparabile.

Pct. 6. Normele privind ajutorul de stat din norme (pct. 6) par să fie date în aplicarea prevederilor art. (1) alin. (4) din Codul fiscal (2016).

Titlul II - Impozitul pe profit

Cele mai multe multe modificări vizează corelarea normelor cu modificările aduse de Codul fiscal - 2016, inclusiv din punct de vedere terminologic, respectiv cu modificările aduse legislației după aprobarea Legii nr. 571/2003. În mod special trebuie menționat că, în cazul serviciilor de management și consultanță, au fost eliminate prevederile exprese referitoare la justificarea prestării acestora cu contracte și rapoarte de activitate din reglementarea anterioară.

Pct. 2. În ceea ce privește impozitarea persoanelor juridice non-profit (culte religioase, instituții de învățământ particulare, asociații de proprietari, Societatea de Cruce Roșie), se stabilește posibilitatea deducerii unor cheltuieli din profitul impozabil (rezultatul fiscal) proporțional cu ponderea veniturilor impozabile in total venituri, în cazul utilizării unor venituri în alte scopuri decât cele admise de lege.

Pct. 3. În categoria veniturilor neimpozabile ale persoanelor juridice non-profit menționate la art. 15 alin. (2) Cod fiscal) se includ și veniturile neimpozabile prevăzute în titlul II (vezi art. 23 Cod fiscal). De asemenea, se prevede în mod expres ajustarea rezultatului fiscal cu elementele similare veniturilor și cheltuielilor, deducerile fiscale și respectiv pierderile fiscale care se recuperează potrivit prevederilor art. 31 Cod fiscal.

Pct. 5. Cu privire la calculul rezultatului fiscal (profitului impozabil) au fost introduse noi exemple de elemente similare veniturilor sau cheltuielilor, cum sunt:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...