Universul Juridic nr. 1/2016

Paralelă între infracțiunile contra înfăptuirii justiției în noul și vechiul Cod penal
de Andrasoni Diana

26 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ultimii ani asistăm la un proces continuu de revoluționare, modificare și modernizare a legislației naționale. Unul dintre principiile de bază a organizării unui stat democratic este independența Justiției. Din practica ultimilor ani s-a dovedit că reglementarea din vechiul Cod penal a fost, de multe ori, prea generală și prea sumară. În practică regăsim extrem de rar condamnări pentru comiterea acestor infracțiuni, deși este de notorietate faptul că acțiunile sau non-acțiunile care împiedică înfăptuirea justiției sunt tot mai numeroase și mai frecvente. Și în domeniul dreptului penal se impunea deci o reformă.

Se mai pune și problema - eterna dilemă - extrem de actuală a limitelor libertății. Unii susțin că singura limită e legea. Noi susținem că e responsabilitatea fiecărui individ. Întrucât libertatea acordată de societate indivizilor nu se dezvoltă în același ritm cu responsabilitatea lor, legislația mereu actualizată trebuie să impună aceste limite libertății. Cu cât crește gradul de libertate într-o societate, cu atât se impune determinarea mai precisă a limitelor admisibile ale sale, pentru a se putea păstra ordinea socială, după cum observa Jean Paul Sartre, în "Infernul sunt ceilalți" Ca o consecință directă, crește necesitatea reglementării mai precise, mai detaliate, mai ample, atât a normelor de conviețuire, cât și a sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării lor.

Justiția reprezintă o valoare sociala deosebit de importanta, de a cărei nestingherita înfăptuire depinde întreaga ordine socială. Și tocmai de aceea ocrotirea ei are un caracter deosebit de important.

Sub aspectul sistematizării se observă că, spre deosebire de reglementarea din vechiul Cod, unde această categorie de infracțiuni este prevăzută în Capitolul II din Titlul IV, intitulat "Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege", în noua reglementare infracțiunile contra înfăptuirii justiției sunt prevăzute într-un titlu distinct pentru a acorda importanța cuvenită acestei autorități, care reprezintă una dintre cele 3 puteri ale statului, și nu doar o activitate de interes public.

În al doilea rând, sub aspect terminologic, a fost înlocuită denumirea de "Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției" cu cea de "Infracțiuni contra înfăptuirii justiției", întrucât, așa cum pe drept cuvânt s-a subliniat de altfel și în literatura de specialitate, prin aceste infracțiuni nu este întotdeauna împiedicată efectiv înfăptuirea justiției, unele neavând nici măcar această aptitudine (denunțarea calomnioasă în forma de bază sau încercarea de a determina mărturia mincinoasă), dar ele pot produce o stare de pericol pentru realizarea actului de justiție.

În ceea ce privește infracțiunile care împiedică înfăptuirea justiției, în noul Cod penal, față de cel anterior, asistăm la o nuanțare a infracțiunilor de gen cuprinse în vechiul cod (17 la număr) și o incriminare a unor noi infracțiuni în noul cod, dată fiind diversificarea modului de acțiune a părților susceptibile de a împiedica justiția și a schimbării mediului social (23 de infracțiuni în noul cod).

Infracțiuni noi sunt:

- inducerea în eroare a organelor judiciare;

- obstrucționarea justiției, influențarea declarațiilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...