Universul Juridic nr. 5/2017

Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
de Pap Andrei

28 mai 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin plângerea contravențională înregistrată la data de 8 iunie 2015 sub nr. 2540/290/2015 la Judecătoria Reșița, petentul P.A.O. în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al Municipiului Reșița - Direcția Poliția Locală Reșița, contestă procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, solicitând anularea procesului-verbal de contravenție contestat, să se constate că a intervenit prescripția executării amenzii, întrucât nu a fost comunicat în mod valabil și în termen legal, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, petentul arată că prin procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, întocmit de un agent constatator din cadrul intimatului, a fost sancționat pentru că la data de 8 aprilie 2015, ora 22,00, și-a plimbat câinele din rasa Amstaff, și nu rasa Pitbull, așa cum eronat este menționat în procesul-verbal, în jurul parcului[s.n. - A.P.] și nu în parc la locul de joacă pentru copii, astfel cum susține intimatul.

În continuare, petentul arată că, la data constatării faptei, agentul constatator i-a solicitat să-i prezinte actul de identitate, notând datele de identificare [s.n. - A.P.], fără însă a-i spune că urmează să fie sancționat pentru săvârșirea vreunei fapte ilicite.

Întrucât, la acel moment nu i-a fost comunicat faptul că a fost sancționat contravențional, a fost surprins când, după câteva săptămâni a primit procesul-verbal contestat din care a aflat pentru prima dată [s.n. - A.P.] că a fost amendat cu suma de 300 lei pentru că a plimbat câinele în parcul Siderurgistului din Reșița - la locul de joacă pentru copii.

Petentul mai susține faptul că procedura de comunicare a procesului-verbal de contravenție nu este valabilă, întrucât i-a fost comunicat direct prin afișare, fără ca în prealabil să-i fie trimis prin poștă cu aviz de primire și cu respectarea termenului de 2 luni, conform legii, iar față de aceste aspecte, apreciază că a intervenit prescripția executării sancțiunii amenzii.

Totodată, arată faptul că, întrucât procedura de comunicare a procesului-verbal nu este una valabilă, nici termenul de 15 zile în care trebuie formulată plângerea contravențională nu a început să curgă. Or, din procesul-verbal de afișare nici nu reiese la ce dată s-a făcut afișarea și lipsește semnătura unui martor a cărui prezență este obligatorie pentru a confirma operațiunea.

În drept, petentul a invocat dispozițiile art. 31, art. 26 și art. 14 din O.G. nr. 2/2001, iar în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 noul C. proc. civ. a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

Plângerea contravențională a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei - fila 4 dosar.

Intimatul a formulat întâmpinare (fila 11-12), prin care a solicitat respingerea plângerii contravenționale ca netemeinică, nelegală și nedovedită [s.n. - A.P.] și menținerea procesului-verbal de constatare a contravenției seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, ca temeinic și legal.

În fapt, intimatul arată că, prin procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 300 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) din H.C.L. nr. 158/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în Municipiul Reșița, și anume "se interzice intrarea persoanelor, însoțite de câini, în magazine, ..., locuri de joacă pentru copii dacă această interdicție este semnalizată". [s.n. - A.P.]

În continuare, se arată că, la data de 9 aprilie 2015 în jurul orei 22:00, polițistul local R.F., aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, l-a surprins pe petent în timp ce își plimba câinele în Parcul Copiilor Micro IV (Siderurgistului), la locul de joacă destinat copiilor, încălcând în acest sens prevederile art. 9 alin. (1) din H.C.L. nr. 158/2012.

Față de faptele constatate, agentul constatator în mod temeinic și legal a încheiat procesul-verbal de constatare a contravenției seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, aplicând contravenientului amendă contravențională conform art. 23 alin. (1) lit. a) din H.C.L. nr. 158/2012.

Potrivit art. 27 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenției seria CS nr. 10145 din 9 aprilie 2015, a fost comunicat contravenientului prin afișare la domiciliul acestuia, după ce în prealabil a fost trimis, împreună cu înștiințarea de plată, prin poștă, acesta fiind returnat cu mențiunea "expirat termen de păstrare", fapt dovedit prin dovada comunicării procesului-verbal de contravenție contestat, respectiv înștiințarea de plată nr. 2083 din 15 aprilie 2015, plicul poștal returnat cu mențiunea "expirat termen de păstrare", precum și procesul-verbal de afișare la domiciliul contravenientului încheiat la data de 6 mai 2015.

De asemenea, arată că, din cuprinsul plângerii contravenționale depusă de contravenient în cauză, nu reiese în vreun fel că acesta ar putea să-și dovedească nevinovăția[SIC!] sau inexistența faptei sale ce constituie contravenție. [s.n. - A.P.]

Având în vedere că fapta a fost constatată personal de agentul constatator, prin propriile simțuri și că procesul-verbal astfel întocmit face dovada deplină până la proba contrară, fapta contravențională a fost reținută în mod corect în sarcina contravenientului.

Sub aspectul legalității, procesul-verbal de constatare a contravenției care face obiectul plângerii este întocmit cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 16 și 17 din O.G. nr. 2/2001 și nu sunt motive de nulitate absolută a acestuia.

În drept, a invocat dispozițiile art. 205 C. proc. civ.

În temeiul art. 223 alin. (2) și (3) C. proc. civ., a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

În cauză au fost administrate probe cu înscrisuri.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...