Universul Juridic nr. 11/2014

Venit din cedarea folosinței bunurilor. Contract de comodat. Contravaloare facturi energie electrică
de Tabacu Andreea

20 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Suprafața de teren a fost cedată cu titlu gratuit, sens în care sunt incidente dispozițiile art. 1560 C. civ., respectiv art. 1567 C. civ., comodatul fiind un contract prin care cineva împrumută altuia un lucru spre a se servi de dânsul, de esența sa fiind gratuitatea.

Contravaloarea energiei electrice consumate de societate prin utilizarea aparatului de sudură și suportată de acesta ca proprietar al terenului nu reprezintă venit în natură din cedarea folosinței bunului.

Ca atare, prin natura sa, acest contract nu poate conduce la ipoteza stabilirii unui venit realizat ca urmare a cedării folosinței unui bun pentru a fi aplicabile dispozițiile art. 61 alin. (1) C. fisc.

Curtea constată că prin contestația înregistrată la 17 noiembrie 2011, reclamantul T.Gh. a solicitat în contradictoriu cu pârâta D.G.F.P. Vâlcea anularea deciziei nr. 246 din 12 septembrie 2011, pentru suma de 231 lei, cu titlu de plăți anticipate.

În motivarea contestației a arătat că, prin contractul de comodat cu titlu gratuit, încheiat la 11 martie 2011, a permis numitului S.L. să folosească pentru societatea acestuia, temporar, un teren de cca 600 mp situat în Rm. Vâlcea, str. D., nr. 33, în scopul depozitării unor materiale.

Cu ocazia unui control efectuat la acest teren, organele fiscale au stabilit că realizează o activitate independentă decurgând din contractul sus-menționat pentru care trebuie să plătească impozit pe venit.

Astfel, a fost întocmită decizia de impunere sus-menționată pentru suma de 231 lei, cu titlu de plăți anticipate, decizie contestată, dar respinsă de către pârâtă prin decizia nr. 246/2011.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...