PROGRAMUL DE CONFORMARE | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura-Program de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător din 19.03.1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

6. PROGRAMUL DE CONFORMARE

6.1. Utilizarea programului de conformare

Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continuă sau care încetează activitatea și care aduce prejudicii mediului prin funcționarea curentă sau anterioară. Evaluarea prejudiciilor se realizează prin bilanțul de mediu, raportând starea mediului și măsurile necesare de remediere la standardele și reglementările în vigoare. Programul stabilește măsurile de conformare și etapele necesare realizării acestora.

6.2. Conținutul programului de conformare

Programul de conformare va răspunde normelor de conținut din anexa nr. 11. Programul de conformare poate avea două secțiuni:

a) măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților asupra mediului;

b) măsurile de remediere a efectelor activităților anterioare asupra mediului.

6.3. Baza programului de conformare

ATPM acceptă introducerea în autorizația de mediu a programului de conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activității:

a) dovedește că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;

b) dovedește că în perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului și sănătății publice;

c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.

6.4. Factorii participanți la elaborarea programului de conformare

La elaborarea proiectului de program de conformare și la negocierea acestuia participă titularul activității, ATPM, colectivul de analiză tehnică și, după caz, ACPM.

6.5. Documente folosite pentru elaborarea programului de conformare

La elaborarea programului de conformare se iau în considerare:

- concluziile bilanțului de mediu;

- constatările și sarcinile stabilite de organele de control care răspund de protecția factorilor de mediu, precum și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

- date deținute de titularul activității și de organele locale ale administrației publice privind emisia și imisia poluanților în mediu;

- studii, oferte, diverse materiale de documentare etc.;

- sugestiile și propunerile primite de la populație și de la asociațiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice a raportului privind studiul de impact asupra mediului.

6.6. Etapele elaborării programului de conformare

6.6.1. Titularul activității întocmește un proiect de program de conformare, cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea celor cărora li s-a repartizat sarcina de executare a măsurilor programului de conformare.

6.6.2. Titularul activității prezintă proiectul de program, împreună cu o notă de fundamentare, fiecărui membru al colectivului de analiză tehnică pentru punct de vedere.

6.6.3. Pe baza observațiilor și a propunerilor primite, titularul activității completează și îmbunătățește proiectul de program de conformare.

6.6.4. Titularul activității prezintă la ATPM proiectul de program de conformare completat și îmbunătățit, împreună cu nota de fundamentare, observațiile și propunerile primite de la autoritățile consultate și menționate la secțiunea 6.6.2.

6.6.5. ATPM analizează proiectul programului de conformare, îl acceptă sau dispune completarea sau refacerea acestuia, cu eventualitatea negocierii unor propuneri ale autorităților consultate.

6.7. Durata programului de conformare

6.7.1. La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua în considerare angajamentele titularului activității din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu îi depășește posibilitățile financiare.

6.7.2. Durata programului de conformare va avea în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcție de disponibilitățile financiare și tehnice ale titularului proiectului sau al activității.

6.7.3. Un program de conformare nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de mediu, cu excepția măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activități anterioare.

Acesta este un fragment din Procedura-Program de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător din 19.03.1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
PRECIZĂRI CU CARACTER GENERAL
DEFINIȚII
DOMENIUL DE APLICARE A REGLEMENTĂRII
ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE MEDIU
PROGRAMUL DE CONFORMARE
REVIZUIREA SAU SUSPENDAREA ACORDULUI DE MEDIU ȘI A AUTORIZAȚIEI DE MEDIU
ETAPELE PROCEDURII ÎN CAZUL SCHIMBĂRII PROPRIETARULUI SAU A DESTINAȚIEI ACTIVITĂȚII ȘI AL ÎNCETĂRII ACTIVITĂȚII
DISPOZIȚII FINALE
;
se încarcă...