Guvernul României

Hotărârea nr. 407/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. MFP 103682, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul 2352, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea amenajării unui drum de acces de la comunicația Pitești-Curtea de Argeș către poligonul 2352 Bascov, într-un termen de 18 luni de la data preluării părții de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bascov nr. 61/2016.

Art. 3. -

În cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil sau termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. -

Predarea-preluarea părții de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 9 iunie 2017.

Nr. 407.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
103682 8.19.01 Imobil 2352 Județul Argeș, comuna Bascov Construcții și teren*
CF 85895
Nr. cad. 85895
CF 85896
Nr. cad. 85896
CF 85897
Nr. cad. 85897
18.279.540 19.958.431,81 Ministerul Apărării Naționale
CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unei părți din imobilul 2352 care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș, și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/ bucăți/Carte funciară/Nr. cadastrale Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părții bunului care se transmite (lei) Valoarea părții bunului care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
103682 - parțial 8.19.01 Imobil 2352 - parțial Județul Argeș, comuna Bascov 1. Amenajări la terenuri:
- drum pavat -
2.655 mp
- valoare contabilă 93,46 lei
- pomi - 167 buc.
- valoare contabilă 1,67 lei
2. Suprafața terenului - 0,4993 ha
- valoare contabilă -
59.654,67 lei
CF 85896
Nr. cadastral
85896
CF 85897
Nr. cadastral
85897
19.958.431,81* 59.749,80 19.898.682,01 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale
CUI - 4183229
Domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș
CUI - 4122078

* Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...