Revista de Drept social (Rosetti) nr. 4/2016

Decontarea sumelor de transport de la domiciliu la locul de muncă pentru cadrele didactice, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Galați

25 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legea nr. 124/2014 nu este aplicabilă în cauză, deoarece ea se referă la exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condițiile art. 1, pe care personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

Veniturile solicitate a se restitui nu sunt venituri de natură salarială, ci cheltuieli încasate necuvenit de către salariat, fără temei legal.

Prin acțiunea formulată și înregistrată pe rolul Tribunalului Galați sub nr. 742/121/2015, reclamanta Școala Gimnazială „A.M.” - structurile Școala Gimnazială nr. … și Școala Gimnazială nr. … P. a solicitat în contradictoriu cu pârâții S.V., R.M.S., L. L. C., G. M. și M. A. restituirea sumelor încasate cu titlu de „cheltuieli de navetă la și de la locul de muncă” și „cheltuieli pentru transport căi ferate” în perioada noiembrie 2011 - decembrie 2013, plata dobânzilor legale aferente acestor sume, actualizate cu indicele de inflație la data plății.

Motivându-și în fapt acțiunea, reclamanta a învederat că, în urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi Galați s-a constatat că pârâții în perioada octombrie 2011 - decembrie 2013 au încasat necuvenit sume de bani, reprezentând „decontare pentru navetă la și de la locul de muncă” și pentru „transport căi ferate”.

Prin Decizia nr. 82/07.11.2014 a dispus recuperarea stabilirea prejudiciului creat prin plata nelegală, la care se adaugă beneficiile legale nerealizate și recuperarea acestuia, având în vedere că plățile s-au făcut fără bază legală.

În drept, reclamantul a invocat dispozițiile art. 256 din Codul muncii.

2. Întâmpinarea formulată de pârâți

Legal citați, pârâții S.V., R.M.S., G.M. și M.A. prin reprezentant Sindicatul au formulat întâmpinare prin care a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune pentru sumele solicitate pe perioada octombrie 2011 - februarie 2012, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

Au precizat că potrivit disp. art. 48 din CCM „personalul din învățământ care își desfășoară activitatea în altă localitate decât localitatea unde are domiciliul sau reședința, i se decontează de către consiliul local în cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ, cheltuielile de navetă la și de la locul de muncă conform Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale - art. 105 și art. 276.

Au mai susținut că potrivit disp. art. 47 din CCM „unitatea de învățământ este obligată să deconteze cadrelor didactice 50% din contravaloarea a 6 călătorii dus-întorc pe toate mijloacele de transport feroviar, pe linii interne, indiferent de data și ziua la care s-a efectuat călătoria”.

De asemenea, au arătat că prin apariția Legii nr. 84/2012 și a Legii nr. 124/2014, sunt exonerați de la plată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...