Parlamentul României

Legea nr. 131/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 1996 până la 08 mai 2015, fiind abrogat prin Lege 70/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Disponibilitățile în lei obținute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plăți pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice și a gazelor naturale;

c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată."

2. După articolul 16 se introduce articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

Guvernul și Banca Națională a României vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare și, separat, modificările corespunzătoare la Legea nr. 33/1991 și la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea precisă a sarcinilor, atribuțiilor și răspunderii Băncii Naționale a României în domeniul valutar și de plăți."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 28 octombrie 1996.

Nr. 131.

;
se încarcă...