Parlamentul României

Legea nr. 131/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 1996 până la 08 mai 2015, fiind abrogat prin Lege 70/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Disponibilitățile în lei obținute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plăți pentru salarii;

b) plata energiei electrice, termice și a gazelor naturale;

c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată."

2. După articolul 16 se introduce articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

Guvernul și Banca Națională a României vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare și, separat, modificările corespunzătoare la Legea nr. 33/1991 și la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea precisă a sarcinilor, atribuțiilor și răspunderii Băncii Naționale a României în domeniul valutar și de plăți."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 28 octombrie 1996.

Nr. 131.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...