Revista de Drept social nr. 3/2016

Contestare decizie de pensionare. Necompetență generală. Respingerea ca inadmisibilă a cererii, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Oradea

23 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În mod corect instanța de fond a analizat și soluționat excepția necompetenței sale generale cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 149 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, dispoziții conform cărora, deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, iar procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional, reținând în consecință, că sunt aplicabile dispozițiile art. 132 alin. (4) Cod procedură civilă și respingând ca inadmisibilă cererea formulată de reclamant, urmare a admiterii excepției necompetenței generale a instanței, în condițiile în care, astfel cum rezultă din cuprinsul dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 și art. 8 din Ordinul nr. 1453/2011, Comisia Centrală de Contestații ce funcționează în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice este un organ fără activitate jurisdicțională.

Prin sentința civilă nr. 305/LMA din 23 aprilie 2015 pronunțată de Tribunalul S. M. în dosar nr. 71/83/2015, s-a admis excepția necompetenței generale a instanței invocată de către contestator și, în consecință:

În temeiul dispozițiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și ale art. 132 alin. (4) Noul Cod de procedură civilă s-a respins ca inadmisibilă cererea reclamantului B. I., în contradictoriu cu intimata CJP.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța în acest mod, instanța de fond a avut în vedere următoarele aspecte:

Având în vedere că, prin cererea de trimitere a dosarului și prin concluziile formulate în ședința publică din 22 aprilie 2015, contestatorul arată că prezenta contestație a fost din eroare înregistrată la instanța de judecată și că are natura juridică a unei contestații formulate în temeiul dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, excepția necompetenței generale a instanței se impune a fi admisă. Aceasta deoarece, potrivit dispozițiilor art. 149 menționat, competența de soluționare revine Comisiei Centrale de Contestații care funcționează în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit dispozițiilor art. 132 alin. (4) Noul Cod de procedură civilă, în cazul în care instanța se declară necompetentă iar cererea este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională, soluția ce se impune a fi pronunțată este aceea de respingere a cererii ca inadmisibilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...