Revista de Drept social nr. 2/2016

încetare raport serviciu pentru imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice deținute. Organul competent să emită actul medical care stă la baza emiterii deciziei de încetare a raportului de serviciu, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Bacău

22 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Evaluarea angajatului efectuată de medicul de medicina muncii are natura unui aviz medical și nu constituie o decizie a unui organ de expertiză medicală, care să poată constitui temei pentru luarea măsurii de încetare a raportului de serviciu.

Prin sentința civilă nr. 890/14.09.2015, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. (...)/2015, a fost respinsă, ca nefondată, acțiunea formulată de reclamantul A.M. în anularea deciziei nr. 27/12.02.2015 emisă de Poliția Locală a mun. B., prin care s-a dispus încetarea raportului de serviciu al reclamantului.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că reclamantul, în baza fișei de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, a solicitat schimbarea locului de muncă de la Biroul de ordine publică - I , care presupune patrulare, la o altă structură care nu presupune activitatea de patrulare. Din studierea atribuțiilor Serviciului de Ordine Publică, instanța a reținut că la toate compartimentele munca de teren este obligatorie, mai puțin la cele tehnice. Reclamantul nu a probat că se califică în activitate IT sau de contabilitate sau secretariat.

Instanța a mai reținut că reclamantul nu a contestat avizul medical în conformitate cu dispozițiile art. 30 și 31 din H.G. nr. 355/2007.

În ceea ce privește nemotivarea în fapt a deciziei, instanța a reținut că în preambulul acesteia sunt enumerate temeiurile de drept și unele din actele care au stat la baza emiterii deciziei, respectiv preavizul, act în care sunt enumerate toate actele care au stat la baza acestuia și care au fost depuse ca mijloace de probă și la dosar.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul A. M. În motivarea recursului se arată că instanța de fond nu a analizat temeiul și legalitatea deciziei contestate, ci a achiesat, în mod nelegal, la opinia pârâtului cu privire la temeiul încetării raportului de serviciu. Arată că dispoziția invocată de pârât pentru a dispune încetarea raportului de serviciu a fost art. 99 lit. f din Legea nr. 188/1999 și că potrivit acestei dispoziții legale raportul de serviciu încetează când starea sănătății fizice și/sau psihice a funcționarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției publice. Susține că expertiza la care face referire textul de lege nu poate fi înlocuită cu o evaluare a medicului de medicina muncii, care potrivit art. 189 alin. 1 lit. c din Codul muncii, coroborat cu art. 8 lit. a din Legea nr. 418/2004, asigură controlul medical al salariaților, atât la angajarea în muncă, cât și pe durata executării acestuia, fără să aibă competența de a constata starea de sănătate așa cum prevede legea.

Susține că instanța nu a motivat înlăturarea cererii reclamantului de a se reține incidența H.G. nr. 1229/2005, care prevede că expertiza medicală de evaluare a capacității de muncă se realizează la nivelul serviciilor de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii și la nivelul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, acestea fiind singurele instituții abilitate să efectueze evaluarea capacității de muncă prin emiterea unei decizii medicale.

Reclamantul arată că instanța a schimbat înțelesul lămurit și vădit al fișei de aptitudini nr. 65/5.01.2015, prin care a fost declarat apt condiționat pentru activitatea pe care o desfășura și pe baza unei lămuriri date de emitentul fișei la cererea pârâtului, în sensul că reclamantul nu ar fi apt pentru serviciul de patrulare, concluzionează că reclamantul este inapt, fără ca fișa de aptitudini să fie revizuită sau anulată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...