Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2016

Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Târgu Mureș

23 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 83/2014 stabilește că în anul 2015 nu se acordă tichete de masă în instituțiile și autoritățile publice cu excepția celor finanțate din venituri proprii sau a unităților prevăzute de art. 93 alin. (1) ind.1 din Legea 95/2006.

Atât prin art. 4 Anexa II a Legii 330/2009 și prin actele normative ulterioare cât și prin art. 1 Capitolului II din Anexa III la Legea nr. 284/2010 membrii de sindicat reprezentați în prezenta cauză au avut vocație la calcularea și plata acestui spor.

Dispozițiile legale au caracter supletiv în sensul în care reglementează posibilitatea primirii sporului de 15% la salariul de bază în locul sporului de 25% pentru orele prestate efectiv în timpul nopții.

În situația concretă a reclamanților din această cauză, aceștia au parcurs etapele necesare îndeplinirii condițiilor legale în sensul în care au solicitat organizarea programului de lucru în ture sau schimburi și mai apoi au solicitat plata drepturilor salariale mai avantajoase.

Din modul de redactare a textului de lege (atât art. 4 Anexa II a Legii 330/2009 și prin actele normative ulterioare cât și prin art. 1 Capitolului II din Anexa III la Legea nr. 284/2010) instanța concluzionează că spre deosebire de alte sporuri salariale reglementate de legile unitare de salarizare acest spor, acordarea lui, presupune manifestarea de voință a angajaților, aceștia fiind singurii în măsură să aprecieze dacă plata sporului în discuție este mai avantajoasă.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș la data de x reclamantul Sindicatul Acord Tg. Mureș a solicitat, în numele și pe seama membrilor de sindicat xxx, în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, obligarea pârâtei la plata dobânzilor aferente drepturilor bănești acordate membrilor de sindicat în baza hotărârilor judecătorești pronunțate în favoarea acestora și eșalonate la plată, dobânzi datorate reclamanților de la data introducerii cererii de chemare în judecată; obligarea pârâtei la plata contravalorii tichetelor de masă pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, obligarea pârâtei la plata despăgubirilor bănești echivalente neacordării sporului pentru munca în ture, în cuantum de 15% din salariul de bază, dacă plata acestuia este mai avantajoasă decât plata sporului de noapte, începând cu data de 01.06.2012 și în continuare, pe toată perioada în care reclamanții au raporturi de muncă cu pârâta, actualizarea despăgubirilor de mai sus în funcție de rata inflației, începând cu data scadenței fiecărei sume și până la data plății efective.

Prin Sentința civilă nr. 166 din 09.02.2016 Tribunalul Mureș a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune pentru pretențiile aferente perioadei anterioare datei de 22.07.2012.

Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamant în sensul în care a obligat pârâta: - la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 67/2010 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 1360/2012 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 1995/2010 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 111/2011 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 92/2012 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 509/2011 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 1862/2011 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 1279/2011 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 1096/2011 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

- la plata în favoarea fiecăruia dintre membrii de sindicat mai sus menționați care au fost reclamanți în dosarul nr. xxx al Tribunalului Mureș a dobânzii legale pentru sumele acordate prin Sentința civilă nr. 595/2013 pronunțată de Tribunalul Mureș, dobândă calculată începând cu data de 22.07.2012 și până la data plății integrale a debitelor.

Celelalte pretenții ale reclamantului au fost respinse, astfel:

- ca prescrise, pretențiile aferente perioadei anterioare datei de 22.07.2012;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...