Dispoziții comune și tranzitorii | Lege 118/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții comune și tranzitorii

Art. 10. -

Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite.

Art. 11. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internaționale la care România este parte, nu se stabilește altfel.

Art. 12. - Modificări (1)

Persoanele fizice și persoanele juridice, achizitoare de autovehicule și remorci după data de 1 ianuarie 1997, sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe o perioadă de un an calendaristic de la data înscrierii în circulație.

La înscrierea în circulație se eliberează rovigneta prevăzută la art. 4 alin. 1 pct. 3, cu valabilitate de un an calendaristic.

După expirarea perioadei de exceptare de la plata prevăzută la alin. 1, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația de a solicita o nouă rovignetă, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3, plătind suma fixă anuală proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Art. 13. -

Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeași destinație pentru anul următor.

Art. 14. -

Constituirea și gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor.

Art. 15. - Modificări (2)

Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor. Modificări (1)

Art. 16. -

Criteriile pe baza cărora se alocă sumele din Fondul special al drumurilor publice, pe județe, și, în cadrul acestora, pentru drumurile județene și comunale, precum și metodologia de programare, de calcul și de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1.

Art. 17. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.

Art. 18. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 7 și art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) și art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale; Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transportă mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 118/1996:
Dispoziții generale
Constituirea Fondului special al drumurilor publice
Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice
Dispoziții comune și tranzitorii
;
se încarcă...