Constituirea Fondului special al drumurilor publice | Lege 118/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Constituirea Fondului special al drumurilor publice

Art. 4. - Modificări (6), Jurisprudență

Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:

1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburanții auto livrați la intern de către producători;

b) valorii în vamă, stabilită potrivit legii, pentru carburanții auto importați;

2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele și remorcile livrate de către producătorii din țară și destinate vânzării pe piața internă, cu excepția tractoarelor și vehiculelor specializate pentru lucrări agricole, înmatriculabile, pentru care se va aplica o cotă de 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 1998, precum și a autovehiculelor și remorcilor achiziționate din fondurile nerambursabile PHARE;

b) valorii în vamă a autovehiculelor și remorcilor importate; Respingeri de neconstituționalitate (1)

3. prin plata de către proprietarii de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, cărora li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovignetă, pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.

Aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 pct. 1 și 2 se va reflecta în nivelul prețurilor cu ridicata și al prețului cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Jurisprudență

Sumele fixe anuale prevăzute la alin. 1 pct. 3 vor fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației, până la data de 31 decembrie a anului precedent.

Art. 5. - Modificări (4)

Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 și 2 revine producătorilor și importatorilor, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate și de deținătorul produsului importat.

Suma datorată se stabilește:

a) la data livrării de către producători;

b) la data efectuării formalităților de vămuire pentru produsele din import.

Obligația vărsării sumelor fixe anuale, prevăzute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de data achiziționării, cu excepția instituțiilor publice și a agenților economici care efectuează transport de călători în comun, a proprietarilor de autovehicule și remorci radiate din circulație sau neutilizate temporar în construcții sau în agricultură, ca urmare a întreruperii activităților productive, datorate caracterului sezonier și calamităților. Durata radierii din circulație sau a neutilizării temporare nu trebuie să fie mai mică de 3 luni în cursul unui an, cu excepția rulotelor turistice care sunt scutite de plata sumelor fixe anuale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pentru autovehiculele și remorcile care, în condițiile actualei legi, sunt înscrise în circulație sau utilizate mai puțin de un an, cuantumul sumei de plată se determină proporțional cu durata de circulație, calculată în luni întregi.

Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap, proprietare ale unui singur autoturism sau ale unei singure autoutilitare amenajate pentru persoanele cu handicap și avizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Art. 6. - Modificări (2)

Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se varsă în contul Fondului special al drumurilor publice, până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite.

Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 alin. 3 se plătesc la unitățile C.E.C. de către proprietarii de autovehicule și remorci până la data de 31 martie a fiecărui an.

Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenții economici, producători și importatori de carburanți, de autovehicule și remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației fiscale.

Art. 7. - Modificări (2)

La controlul în trafic efectuat de către organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducătorii auto sunt obligați să prezinte documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice prevăzut la art. 4 alin. 1 pct. 3 și la art. 12 alin. 3. Modificări (1)

În cazul neprezentării documentului, se reține certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și se aplică o amendă reprezentând de zece ori suma fixă anuală datorată conform prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3.

Acesta este un fragment din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 118/1996:
Dispoziții generale
Constituirea Fondului special al drumurilor publice
Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice
Dispoziții comune și tranzitorii
;
se încarcă...