Guvernul României

Hotărârea nr. 390/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești"

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești", municipiul București și județul Ilfov,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești", potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești", prevăzut la art. l, aflate pe raza municipiului București - sectorul 6 și a localităților Domnești, Clinceni, Bragadiru din județul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului București - sectorul 6 și a localităților Domnești, Clinceni, Bragadiru din județul Ilfov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești", prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului București - sectorul 6 și a localităților Domnești, Clinceni, Bragadiru din județul Ilfov, sunt în cuantum total de 23.002 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", art. 55.01 "Transferuri interne, alineatul 55.01.12 - "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 4. -

Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 31 mai 2017.

Nr. 390.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura București - Domnești" situate pe raza localităților București, Domnești, Clinceni și Bragadiru, din județul Ilfov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județ UAT Numele și prenumele proprietarului/deținătorului de teren/investiție Adresa/Tarlaua/Parcela/ Zona/Grila notarială Categorie de folosință Număr cadastral/ număr topo Număr carte funciară/titlu de proprietate Suprafața totală imobil (mp) Suprafața de expropriat (mp) Valoare teren (lei) Valoare utilități/construcții/ investiții (lei) Valoare despăgubire totală (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 București Sectorul 6 S.C. Dimri General Holdings - S.R.L. 53-A2 Cc 210992 72863_3 41297 42 30.385,57 0,00 30.385,57
2 București Sectorul 6 S.C. NG Construct - S.R.L. 53-A2 Cc 203820 62417 12786 627 453.613,12 0,00 453.613,12
3 București Sectorul 6 S.C. Dimri General Holdings - S.R.L. 53-A2 Cc 210985 73117_3 7868 833 602.647,09 0,00 602.647,09
4 București Sectorul 6 S.C. Navigator Group - S.R.L. 53-A2 NED 200307 12556 12294 1.191 861.647,89 0,00 861.647,89
5 București Sectorul 6 Mirică Constantina 53-A3 Cc 204567 204567 1.599 1.105.892,70 0,00 1.105.892,70
6 București Sectorul 6 S.C. Auto Cobălcescu - S.R.L. 53-A3 Cc 204566 6516 7919 1.912 1.322.368,26 14.960,00 1.337.328,26
7 Ilfov Domnești Voinea Marin - actual proprietar Cioc Nicolae Șos. Tudor Vladimirescu nr. 375 A 653/2 850 1 96,83 0,00 96,83
8 Ilfov Domnești Stoian Florea - actual proprietar S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ILFOV - S.A. 14-50/6/20 A 102643 4425 58 5.615,92 0,00 5.615,92
9 Ilfov Domnești Vâncă Ovidiu Cătălin, Matei Raluca Cleopatra Șos. Tudor Vladimirescu nr. 383 Cc 100421 4473 87 10.529,84 20.180,00 30.709,84
10 Ilfov Domnești Ristoscu Ion 14-50/6/16 A 860/1 4997 422 40.860,63 0,00 40.860,63
11 Ilfov Domnești Dumitrache Constantin 14-50/6/15 A 1717 4980 547 52.963,89 0,00 52.963,89
12 Ilfov Domnești Proprietar particular - Lixandru Jenica 14-50/6/14 A 21508 2055 625 60.516,33 0,00 60.516,33
13 Ilfov Domnești Ciufu Adrian, Popa Aurel 14-50/6 A 1876 4934 855 82.786,34 0,00 82.786,34
14 Ilfov Domnești Lixandru Jenică 14-50/6/14 A 36200 2055 676 65.454,46 0,00 65.454,46
15 Ilfov Domnești Răcănelu Daniela 14-50/6/12 A 100246 4188,02 126 12.200,09 0,00 12.200,09
16 Ilfov Domnești S.C. Mty-Mty Plast - S.R.L. Șos. Tudor Vladimirescu nr. 389 A 1467 9893,17 1035 100.215,04 38.010,00 138.225,04
17 Ilfov Domnești Petrache Ana (înstrăinat) 14-50/6 A 67092 9990 453 43.862,24 0,00 43.862,24
18 Ilfov Domnești S.C. ASPC Domnești Business Park - S.R.L. Șos. Tudor Vladimirescu nr. 393 Cc 854 36176,84 1453 175.860,45 0,00 175.860,45
19 Ilfov Domnești Mateescu Elisabeta Georgeta, Mateescu Michael 14-50/6/4+5 Cc/A 772/1 3629,39 404 48.897,19 12.210,00 61.107,19
20 Ilfov Domnești Mateescu Elisabeta Georgeta, Mateescu Michael 14-50/6/4+5 A 113367 1000 110 10.650,87 0,00 10.650,87
21 Ilfov Domnești S.C. Pifati - S.A. Șos. Tudor Vladimirescu nr. 397 Cc 100251 6214 289 34.978,44 48.890,00 83.868,44
22 Ilfov Domnești S.C. Gecoved Comimpex - S.R.L. Șos. Tudor Vladimirescu nr. 399 Cc 102772 22706 2587,40 195 23.601,37 61.150,00 84.751,37
23 Ilfov Domnești Neacșu Ionel, Neacșu Elena Șos. Tudor Vladimirescu nr. 401 Cc 313/1/3 3508,67 253 30.621,26 17.774,00 48.395,26
24 Ilfov Domnești Stoica Dumitra Șos. Tudor Vladimirescu nr. 403 Cc 897 90 10.892,94 6.672,00 17.564,94
25 Ilfov Domnești Neagoe Alexandrina Șos. Tudor Vladimirescu nr. 405 Cc 625 70 8.472,29 6.906,00 15.378,29
26 Ilfov Domnești Georgescu Serbana Ioana, Rădulescu Eugenia Șos. Tudor Vladimirescu nr. 407 Cc/A 2773 949,71 12 1.452,39 1.433,00 2.885,39
27 Ilfov Domnești Neacșu Alexandru Șos. Tudor Vladimirescu nr. 409 Cc 2074 1000 302 36.551,86 576.959,00 613.510,86
28 Ilfov Domnești Neacșu Alexandru acces str. Piatra Craiului nr. 1 Dr 113091 2052 47 5.688,54 0,00 5.688,54
29 Ilfov Domnești Ungureanu Ionica Anișoara Șos. Tudor Vladimirescu nr. 411 Cc/A 113350 502 436 52.770,24 568.820,00 621.590,24
30 Ilfov Domnești Ciobanu Gheorghe și Maria Șos. Tudor Vladimirescu nr. 413 Cc/A 800 800 96.826,13 276.658,00 373.484,13
31 Ilfov Domnești Vasile Mielu și Ioana (Lupu Ancuța Florentina, Vasile Ioana, Ionita Frusina și Colea Gherghina) Str. Centurii nr. 9 Cc/A 400 400 48.413,06 57.297,00 105.710,06
32 Ilfov Domnești Proprietar particular 14-62,61 Cc/A 330 41.442,31 0,00 41.442,31
33 Ilfov Domnești Neacșu Alexandru Str. Piatra Craiului nr. 1 Cc 113091 1992 833 100.820,21 4.948.419,00 5.049.239,21
34 Ilfov Domnești Tane Petra Str. Centurii nr. 7 Cc 943 447 447 54.101,60 563.740,00 617.841,60
35 Ilfov Domnești Tone Petra Str. Centurii nr. 5 Cc 711 326,80 327 39.577,68 317.160,00 356.737,68
36 Ilfov Domnești S.C. Fibrex Co - S.R.L. 14-50/5/3 A 391/1 2000 796 77.073,60 0,00 77.073,60
37 Ilfov Domnești Miron Monica 14 A 102253 2500 376 36.406,62 0,00 36.406,62
38 Ilfov Domnești Neacșu Alexandru Str. Centurii nr. 4 Cc/A 971 9603 1389 168.114,36 103.252,00 271.366,36
39 Ilfov Domnești Stofor Viorel, Stofor Marilena 14-50/1/22 Cc/A 100344 7332 1172 141.850,28 75.019,00 216.869,28
40 Ilfov Domnești S.C. Dianflex București Impex - S.R.L. 14-50/1/22 A 753 2661,67 425 41.151,10 75.605,00 116.756,10
41 Ilfov Domnești Miron Monica 14 Cc 102225 10000 1362 164.846,48 79.784,00 244.630,48
42 Ilfov Domnești Iancu Ion 14-50/1/20 Cc 3986 4000 535 64.752,47 23.829,00 88.581,47
43 Ilfov Domnești S.C. Pneurom - S.A. 14-50/1/19 Cc 7 5000 611 73.950,96 0,00 73.950,96
44 Ilfov Domnești S.C. Pir International - S.R.L. (Lukoil) 14-50/1/17,18 Cc/A 729/3 6261,72 376 45.508,28 0,00 45.508,28
45 Ilfov Clinceni Tudor Ion, Tudor Florin A 51725 4 465,93 0,00 465,93
46 Ilfov Clinceni Florea Anișoara A 57656 91 10.599,91 0,00 10.599,91
47 Ilfov Clinceni Lighean Anisoara A 866/2 21 2.446,13 0,00 2.446,13
48 Ilfov Clinceni Tudor Ionel Marius A 866/1 393 45.777,65 0,00 45.777,65
49 Ilfov Clinceni Negrilă Dumitru, Miu Floriana Florin A 3421 263 30.634,91 27.370,00 58.004,91
50 Ilfov Clinceni Bucur Alexandra Cezara, Bucur Elena-Daniela A 3533 321 37.390,90 0,00 37.390,90
51 Ilfov Clinceni Manea Victor Gheorghe, Manea Lucica Mihaela A 409 818 95.282,73 0,00 95.282,73
52 Ilfov Clinceni Neacșu Florin-Marius, Neacșu Daniel-Vasilică A 50484 353 41.118,34 0,00 41.118,34
53 Ilfov Clinceni Niculiță Gheorghiță, Dumitru V. Mariana A 59489 258 30.052,50 0,00 30.052,50
54 Ilfov Clinceni Dumitru V. Mariana, Niculita Gheorgita, Radu Traian Catalin și Ciorica Daniela Dr. 59495 204 23.762,44 0,00 23.762,44
55 Ilfov Clinceni S.C. Cat Plast - S.R.L. șos. București- Domnești nr. 86 Dr. 382/6 63 7.338,40 0,00 7.338,40
56 Ilfov Clinceni S.C. Cat Plast - S.R.L. șos. București- Domnești nr. 86 Cc/A 50830 836 121.724,28 16.260,00 137.984,28
57 Ilfov Clinceni Anghel Iulian A 57565 235 27.373,40 0,00 27.373,40
58 Ilfov Clinceni Anghel Iulian A 57581 10 1.164,83 0,00 1.164,83
59 Ilfov Clinceni Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil A 57579 243 28.305,26 0,00 28.305,26
60 Ilfov Clinceni Cristea Manuela, Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil Dr. 50638 99 11.531,77 0,00 11.531,77
61 Ilfov Clinceni Baibarac Rada, Baibarac Marin, Baibarac Magdalena, Dediu Cristina A 3357 243 28.305,26 0,00 28.305,26
62 Ilfov Clinceni Lăscaie Ionuț șos. București- Domnești nr. 88 A 61 181 21.083,34 65.796,00 86.879,34
63 Ilfov Clinceni Ruiu Marin, Lascaie Ionut Dr. 72 56 6.523,02 0,00 6.523,02
64 Ilfov Clinceni Simionescu Adrian A 689/1 213 24.810,79 0,00 24.810,79
65 Ilfov Clinceni S.C. Hera Rovaniemi - S.R.L. A 843 318 37.041,45 0,00 37.041,45
66 Ilfov Clinceni S.C. Atu International - S.R.L. Cc 2025 376 54.746,80 25.790,00 80.536,80
67 Ilfov Clinceni Hack Pușa A 1413 480 55.911,63 0,00 55.911,63
68 Ilfov Clinceni S.C. Liv Art - S.R.L. Cc 247/3 154 22.422,89 38.960,00 61.382,89
69 Ilfov Clinceni Vetu Maria, Dinca Elena, Cosma Elisabeta, Dumitru Maria A 247/2 44 5.125,23 0,00 5.125,23
70 Ilfov Clinceni S.C. Bacont MCA Construct - S.R.L. Șos. București- Domnești nr. 92 Cc/A 247/1 56 8.153,78 12.590,00 20.743,78
71 Ilfov Clinceni Mac Ion Cc 1220 154 22.422,89 0,00 22.422,89
72 Ilfov Clinceni Zvarici Victoria Cc 751/1 277 40.332,09 263.258,00 303.590,09
73 Ilfov Clinceni Dumitrache Gheorghe Șos. București- Domnești nr. 46 Cc/A 1125 4336 631.335,48 2.121.530,00 2.752.865,48
74 Ilfov Clinceni Proprietar particular*) Dr. 120 18.018,40 0,00 18.018,40
75 Ilfov Bragadiru Popescu Floricu, Popescu Maria Prelungirea Ghencea nr. 153 A 59/1 858 470 65.182,91 68.571,00 133.753,91
76 Ilfov Bragadiru Lupu Victoria Prelungirea Ghencea nr. 147 A 3589 1345 5000 102 14.146,08 0,00 14.146,08
77 Ilfov Bragadiru Manea Gheorghe Prelungirea Ghencea nr. 145 Cc/A 113621 13648 1445 81 14.042,06 122.124,00 136.166,06
78 Ilfov Bragadiru Burcus Liviu Vlad Prelungirea Ghencea nr. 143 Cc/A 1293/1/1 13649 1000 54 9.361,38 3.096,00 12.457,38
79 Ilfov Bragadiru Lovin Niculina Prelungirea Ghencea nr. 141 A 627 16193 5000 50 6.934,35 0,00 6.934,35
80 Ilfov Bragadiru Ylmaz Valerică, Yilmaz Hasan Huseyin, Atanasescu Razvan Cristian, Popa Nicolae Daniel, Pauna Alexandru Ciprian, Banari Maria, Banari Nicolae Drum de servitute cuprins între nr. 139-141 T12 P/59/6 Dr. 946/6 21196 595,61 47 6.518,29 0,00 6.518,29
81 Ilfov Bragadiru Yilmaz Hasan Huseyin, Yilmaz Valerică Prelungirea Ghencea nr. 139 A 946/1 21196 477,40 182 25.241,04 0,00 25.241,04
82 Ilfov Bragadiru S.C. Casas Depot - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 137 Cc 524/2 16194 3504 315 43.686,42 0,00 43.686,42
83 Ilfov Bragadiru Psarrakis Carmen Prelungirea Ghencea nr. 135 A 2374 1344 4997,09 267 37.029,44 0,00 37.029,44
84 Ilfov Bragadiru Ciortan Călin Prelungirea Ghencea nr. 133 Cc/A 1335 16192 4000 174 24.131,55 64.097,00 88.228,55
85 Ilfov Bragadiru Ristea Elena Prelungirea Ghencea nr. 131 A 16190 5000 168 23.299,42 0,00 23.299,42
86 Ilfov Bragadiru Buican Gabriel, Buican Mihaela Prelungirea Ghencea nr. 127-129 A 326/1/1 16198 263,15 46 6.379,60 0,00 6.379,60
87 Ilfov Bragadiru Buican Gabriel, Buican Mihaela Prelungirea Ghencea nr. 127 A 116031 16198/8843 1564,04 288 39.941,87 12.280,00 52.221,87
88 Ilfov Bragadiru Mateescu Cătălin Dan, Suban Iulian Dumitru Prelungirea Ghencea nr. 125A A 316 37843 2500 90 12.481,83 0,00 12.481,83
89 Ilfov Bragadiru Mateescu Cătălin Dan, Suban Iulian Dumitru Prelungirea Ghencea nr. 125 A 37843 2500 49 6.795,67 18.683,00 25.478,67
90 Ilfov Bragadiru Popescu Ștefan, Popescu Mariana Prelungirea Ghencea nr. 123 A 837/8 17328 2267,38 169 23.438,11 60.827,00 84.265,11
91 Ilfov Bragadiru Eremia Angela Prelungirea Ghencea nr. 121 A 354 13635 5000 200 27.737,41 0,00 27.737,41
92 Ilfov Bragadiru Cioflan Ion Prelungirea Ghencea nr. 119 A 71 16208 4000 153 21.219,12 0,00 21.219,12
93 Ilfov Bragadiru Cioflan Ion Prelungirea Ghencea nr. 117 A 72 19194 4000 140 19.416,19 0,00 19.416,19
94 Ilfov Bragadiru Căldărușa Margareta Prelungirea Ghencea nr. 115 Cc 1639/1 5157 386 144 24.963,67 0,00 24.963,67
95 Ilfov Bragadiru Căldărușa Margareta Drum de servitute cuprins între nr. 113 și 115 T12 P/59/18 Dr 104802 5157 456,14 43 5.963,54 0,00 5.963,54
96 Ilfov Bragadiru Bărbulescu Marian, Bărbulescu Paula Prelungirea Ghencea nr. 113 Cc/A 104799 8829 4992 192 26.627,91 13.991,00 40.618,91
97 Ilfov Bragadiru S.C. Ghecon Construct - S.R.L., Bonciog Corina-Florentina Prelungirea Ghencea nr. 109-111 A 101161 13633/ 22529 7500 297 41.190,05 0,00 41.190,05
98 Ilfov Bragadiru Lauber Sorin Prelungirea Ghencea nr. 101-107 A 2929 27338/ 17337/ 34290/ 26411 7030 576 79.883,74 0,00 79.883,74
99 Ilfov Bragadiru Eftimie Cristinel, Eftimie Dumitra Prelungirea Ghencea nr. 99A A 830/2 13652 2500 32 4.437,99 0,00 4.437,99
100 Ilfov Bragadiru Scoicaru A. Mărioara Prelungirea Ghencea nr. 99 A 830/1 13652 2506,30 283 39.248,43 0,00 39.248,43
101 Ilfov Bragadiru Radu Ioana Prelungirea Ghencea nr. 97N A 665/10/1 137693 1999,88 656 90.978,70 0,00 90.978,70
102 Ilfov Bragadiru Radu Marina Drum de servitute cuprins între nr. 97 și 97 N T12 P59/26 Dr 665/1 137693 1143 168 23.299,42 0,00 23.299,42
103 Ilfov Bragadiru Nedelea George, Nedelea Elena Prelungirea Ghencea nr. 97 Cc 116407 137693 2980 1202 166.701,83 2.994.356,00 3.161.057,83
104 Ilfov Bragadiru Giurcan Zamfira Prelungirea Ghencea nr. 91- 95S A 1016/1 16213/2235 2575 1049 145.482,71 11.789,00 157.271,71
105 Ilfov Bragadiru Vasile Daniela, Marinescu Alexandru Cristian, Marinescu Elena Drum de servitute cuprins între nr. 91-95 și 91-95 S T12 P59/28 Dr 1016/21 2235 2449,47 297 41.190,05 0,00 41.190,05
106 Ilfov Bragadiru Giurcan Zamfira Prelungirea Ghencea nr. 91- 95S A 1016/2 5155 2398 426 59.080,68 0,00 59.080,68
107 Ilfov Bragadiru S.C. Turist Service - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 87-89 Cc 102947 945158/ 8821 1478 23 3.987,25 7.137,00 11.124,25
TOTAL 44.582,00 9.158.150,44 13.843.232,00 23.001.382,44
Modificări (2)

*) Pentru toate pozițiile în care se regăsește mențiunea "proprietar particular", astfel cum reiese din evidențele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...