Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 12 iunie 2017.

În vigoare de la 12 iunie 2017 până la 28 iunie 2020, fiind abrogat prin Ordin 4621/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că deciziile Consiliului general pot fi contestate, conform legii,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Comisiile de contestații sunt parte din structura Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

(2) Comisiile de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare se constituie și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Se aprobă componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2016-2020.

(2) Componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 6 iunie 2017.

Nr. 3.990.

ANEXĂ

Componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
Matematică și științe ale naturii
1. Matematică
1. Sasu Bogdan - președinte Universitatea de Vest din Timișoara
2. Ene Viviana Universitatea "Ovidius" din Constanța
3. Tiba Dan Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
4. Halanay Andrei Universitatea Politehnica din București
5. Marinoschi Gabriela Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" din București
2. Informatică
1. Pop Sitar Petrica Claudiu - președinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Barbu Tudor Academia Română - Filiala Iași
3. Petcu Dana Universitatea de Vest din Timișoara
3. Fizică
1. Duliu Octavian - președinte Universitatea din București
2. Creangă Dorina-Emilia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3. Leopold Nicolae Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Stoica Sabin Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică - Filială a INCDFM București
5. Tosa Valer Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM din Cluj-Napoca
4. Chimie
1. Pui Aurel - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2. Bala Camelia Universitatea din București
3. Dinica Rodica Mihaela Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
4. Hamciuc Corneliu Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
5. Rada Simona Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM din Cluj-Napoca
5. Științele pământului
1. Croitoru Adina-Eliza - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din București
2. Demetrescu Crișan Institutul de Geodinamică din București
3. Mîndrescu Marcel Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
4. Ducea Mihai Universitatea din Arizona, Universitatea din București
5. Tălângă Cristian Universitatea din București
Științe inginerești
6. Inginerie civilă și management
1. Popa Horațiu - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
2. Mircea Călin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Isopescu Dorina Nicolina Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4. Catalina Tiberiu Universitatea Tehnică de Construcții din București
5. Iordache Vlad Universitatea Tehnică de Construcții din București
7. Ingineria materialelor
1. Ghiban Brândușa - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Minea Alina Adriana Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Munteanu Daniel Universitatea "Transilvania" din Brașov
8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale
1. Secuianu Catinca - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Măluțan Teodor Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Pirvu Cristian Universitatea Politehnica din București
4. Rusnac Lucian-Mircea Universitatea Politehnica Timișoara
5. Radu Gabriel Lucian Universitatea Politehnica din București
9. Inginerie electrică
1. Ciuprina Florin - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Olaru Radu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Gaiceanu Marian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
4. Nicolae Petre-Marian Universitatea din Craiova
5. Popescu Mihaela Universitatea din Craiova
10. Inginerie energetică
1. Lăzăroiu George Cristian - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Costinas Sorina Universitatea Politehnica din București
3. Munteanu Florin Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4. Vatau Doru Universitatea Politehnica Timișoara
5. Frigura-Iliasa Flaviu Mihai Universitatea Politehnica Timișoara
11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie
1. Popa Valentin - președinte Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
2. Isar Alexandru Universitatea Politehnica Timișoara
3. Paleologu Constantin Universitatea Politehnica din București
12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze
1. Badea Ana-Cornelia - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
2. Arad Victor Universitatea din Petroșani
3. Nan Marin Silviu Universitatea din Petroșani
13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
1. Popa Mihaela - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Grigorie Teodor Lucian Universitatea din Craiova
3. Rugescu Radu Universitatea Politehnica din București
14. Ingineria resurselor vegetale și animale
1. Nour Violeta - președinte Universitatea din Craiova
2. Botu Mihai Universitatea din Craiova
3. Ilie Leonard Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
4. Marin Daniela Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești
5. Sand Sava Camelia Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
1. Leon Florin - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
2. Dobra Petru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Balas Valentina Emilia Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
16. Inginerie industrială și management
1. Zapciu Miron - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Cioca Lucian-Ionel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
3. Brad Stelian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
4. Moldovan Liviu Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
5. Nedelcu Dumitru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
1. Rosca Ioan Calin - președinte Universitatea "Transilvania" din Brașov
2. Dudescu Mircea Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Gavrus Adinel National Institut of Applied Sciences - INSA Rennes
4. Saracin Ion Universitatea din Craiova
5. Muntean Sebastian Academia Română - Filiala Timișoara
18. Ingineria mediului
1. Robescu Lăcrămioara Diana - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Bulgariu Laura Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Micle Valer Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Științe biologice și biomedicale
19. Biologie și biochimie
1. Popa Luis - președinte Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
2. Leabu Mircea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"
3. Chifiriuc Mariana Carmen Universitatea din București
4. Krizbai Istvan Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
5. Pistol Gina Cecilia Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești
20. Medicină
1. Azamfirei Leonard - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
2. Florian Ioan Ștefan Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
3. Pieptu Dragoș Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
4. Pirici Daniel Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
5. Tanase Cristiana Universitatea "Titu Maiorescu" din București
21. Medicină veterinară
1. Drugociu Dan - președinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
2. Mihaiu Marian Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Cristina Romeo-Teodor Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
4. Daneș Doina Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
5. Mareș Mihai Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
22. Medicină dentară
1. Dudea Diana - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
2. Șurlin Petra Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
3. Stratul Ștefan-Ioan Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
23. Farmacie
1. Cristea Victoria Cecilia - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
2. Lupuleasa Dumitru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
3. Miron Anca Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
4. Popa Lăcrămioara Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5. Vicaș Laura Grațiela Universitatea din Oradea
Științe sociale
24. Științe juridice
1. Dragoș Dacian - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Gîrleșteanu George-Liviu Universitatea din Craiova
3. Boroi Gabriel Universitatea "Nicolae Titulescu" din București
25. Sociologie, științe politice și administrative
1. Ivan Loredana - președinte Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Dorondel Ștefan Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"â09 din București
3. Păun Nicolae Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Popescu Maria Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
5. Țurcanu Florin Universitatea din București
26. Științe militare, informații și ordine publică
1. Cavaropol Dan Victor - președinte Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
2. Bârsan Ghiță Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
3. Costea Luiza-Maria Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
4. Chiorcea Ion Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
5. Roceanu Ion Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
27. Științe economice și administrarea afacerilor
1. Vintilă Georgeta - președinte Academia de Studii Economice din București
2. Dumitru Mădălina Academia de Studii Economice din București
3. Buchmann Robert Andrei Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Meghișan Georgeta-Mădălina Universitatea din Craiova
5. Orzan Gheorghe Academia de Studii Economice din București
28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport
1. Gavreliuc Alin - președinte Universitatea de Vest din Timișoara
2. Stănescu Monica Iulia Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
3. Albulescu Ion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Dincă Margareta Universitatea "Titu Maiorescu" din București
5. Dobrean Anca Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Științe umaniste și arte
29. Filologie
1. Diaconu Mircea - președinte Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
2. Alexandrescu Vlad Universitatea din București
3. Munteanu Eugen Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4. Boldea Iulian Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
5. Glodeanu Gheorghe Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
30. Filosofie
1. Cernica Viorel - președinte Universitatea din București
2. Cozma Carmen Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3. Brinzei Monica CNRS - Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris
4. Vizureanu Viorel Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" din București
5. Dumitrescu Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
31. Istorie și studii culturale
1. Nistor Gheorghe Vlad - președinte Universitatea din București
2. Nicoară Toader Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3. Rotar Marius Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
32. Teologie
1. Ocoleanu Picu - președinte Universitatea din Craiova
2. Dumitrașcu Nicu Universitatea din Oradea
3. Buzogany Desideriu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
33. Arhitectură și urbanism
1. Zahariade Ana Maria - președinte Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
2. Lascu Nicolae Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
3. Fezi Bogdan Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
4. Sandu Alexandru Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
5. Moldovan Horia Radu Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
34. Arte vizuale
1. Lucaciu Adriana - președinte Universitatea de Vest din Timișoara
2. Sanc Preda Marilena Universitatea Națională de Arte din București
3. Sava Valentin Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași
35. Artele spectacolului
1. Coca Gabriela - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Pop-Curșeu Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3. Vasiliu Dan Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...