Art 60 Locuința de protocol | Lege 114/1996

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Locuința de protocol -
Art. 60.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Librăria Indaco (1)

Pentru reședințele oficiale, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale instituțiilor în care își desfășoară activitatea persoanele beneficiare.

Pentru locuințele de protocol, contractele de închiriere se încheie de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direcți, care, pe această bază, vor putea ocupa locuința respectivă împreună cu membrii familiei.

Contractul de închiriere a locuințelor de protocol și a celor cu destinație de reședință oficială încetează de drept în termen de 60 de zile de la data eliberării din funcție a beneficiarului.

Atribuirea, în condițiile prezentei legi, a unei reședințe oficiale, respectiv a unei locuințe de protocol, nu afectează drepturile locative deținute de persoanele prevăzute la art. 58 și 59.

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 114/1996:
Art 50 Locuința socială
Art 51 Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Art 52 Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Art 53 Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Art 54 Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Art 55 Locuința de necesitate
Art 56 Locuința de necesitate
Art 57 Locuința de protocol
Art 58 Locuința de protocol
Art 59 Locuința de protocol
Art 60 Locuința de protocol
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 65 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 66 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 67 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Referințe în cărți:
Contractele speciale - Curs universitar, Ediția a VI-a, revăzută și adăugită
;
se încarcă...