Art 19 Dezvoltarea construcției de locuințe | Lege 114/1996

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dezvoltarea construcției de locuințe -
Art. 19.
- Doctrină (2)

Înstrăinarea, prin acte între vii, a locuințelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenții se poate face numai după restituirea integrală a sumelor actualizate datorate și pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obținute ca subvenții de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, în depozitul constituit pentru realizarea locuințelor, în condițiile prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    c) locuințele realizate cu subvenții de la bugetul de stat nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, dacă nu au fost restituite integral sumele actualizate primite cu acest titlu (art. 19 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată); [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    [2] Republicată în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998. 
    [3] Republicată în M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997. 
    [4] M. Of. nr. 611 din 14 februarie 1999. 

    Frecvent întâlnite însă în materia donației sunt clauzele contractuale de inalienabilitate temporară a bunului donat, care însă pentru a fi valabile trebuie, de lege lata, să fie justificate printr-un interes serios și legitim, să vizeze o durată de timp limitată la maximum 49 de ani și să aibă un caracter accesoriu actului principal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 114/1996:
Art 9 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 10 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 11 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 12 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 13 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 14 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 15 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 16 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 17 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 18 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 19 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 20 Dezvoltarea construcției de locuințe
Art 21 Închirierea locuințelor
Art 22 Închirierea locuințelor
Art 23 Închirierea locuințelor
Art 24 Închirierea locuințelor
Art 25 Închirierea locuințelor
Art 26 Închirierea locuințelor
Art 27 Închirierea locuințelor
Art 28 Închirierea locuințelor
Art 29 Închirierea locuințelor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
;
se încarcă...