Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 826/2017 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 2017 până la 04 martie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 156/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.309/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 30 august 2016.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 22 iunie 2017.

Art. 4. -

Departamentul pentru Controlul Exporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2017/433 a Comisiei din 7 martie 2017 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L70/1 din 15 martie 2017.

Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu

București, 30 mai 2017.

Nr. 826.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...