Parlamentul României

Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996

Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 1996 până la 31 ianuarie 2014, fiind abrogat prin Lege 187/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Pentru anul 1996 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă de 14,6 milioane metri cubi, astfel:

a) 13,8 milioane metri cubi, din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva";

b) 0,4 milioane metri cubi, din pădurile proprietate privată;

c) 0,4 milioane metri cubi, din pășunile împădurite, din aliniamentele de arbori și din pădurile sau terenurile cu vegetație forestieră, administrate de persoane juridice, altele decât Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".

Art. 2. -

Volumul maxim de 14,6 milioane metri cubi, aprobat pentru recoltare în anul 1996, va avea următoarele destinații:

a) 9,9 milioane metri cubi pentru agenții economici, din exploatarea și prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populației din mediul urban;

b) 0,7 milioane metri cubi pentru Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva", din care se vor realiza aproximativ 120 mii metri cubi cherestea pentru export, în vederea asigurării de fonduri necesare executării de drumuri auto forestiere pentru accesibilizarea pădurilor. Exploatarea și debitarea în cherestea a acestui volum de masă lemnoasă se vor realiza prin agenți economici autorizați;

c) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populației din mediul rural cu lemn de construcții și lemn de foc, fără drept de recomercializare în stare brută.

Art. 3. -

Din volumul de masă lemnoasă destinat anual agenților economici și aprobat pentru recoltare din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" se va reține de către aceasta o cotă de maximum 10% care va fi exploatată, debitată în cherestea și valorificată la export. Fondurile obținute se vor utiliza de către Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" pentru construcția de drumuri auto forestiere, în vederea îmbunătățirii continue a accesibilității fondului forestier național. Exploatarea și debitarea în cherestea a acestui volum de masă lemnoasă se vor realiza prin agenți economici autorizați.

Art. 4. -

Volumul de masă lemnoasă provenit din doborâturi și rupturi produse de factorii naturali, precum și cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormală, altul decât cel luat în considerare inițial la data aprobării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior prevăzută la tăiere.

Art. 5. -

(1) Masa lemnoasă destinată agenților economici din exploatarea și prelucrarea lemnului se vinde prin licitație.

(2) Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" și personalul acesteia nu vor participa, direct sau indirect, la licitație.

(3) Masa lemnoasă nevalorificată prin licitații se vinde agenților economici prin negociere directă.

(4) Licitațiile se organizează și se desfășoară conform regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Bursele lemnului, legal înregistrate în România, sunt acceptate între factorii abilitați să emită dovada oficială a oferirii către unitățile de industrializare a sortimentelor de lemn apt pentru industrie, fără a percepe comisioane.

(5) Masa lemnoasă destinată aprovizionării populației din mediul rural se vinde la prețuri stabilite în conformitate cu reglementările legale.

Art. 6. -

Produsele lemnoase interzise la export, precum și cele contingentate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 7. -

(1) Exportul fără licență al produselor lemnoase contingentate, precum și exportul de produse lemnoase interzise la export constituie infracțiuni și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(2) Produsele lemnoase care au făcut obiectul infracțiunii se confiscă.

(3) Când confiscarea nu se poate efectua în natură se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar când aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune obligarea la plată a echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei.

Art. 8. -

Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la capitolul VI din Legea nr. 26/1976 și la capitolul VII din Legea nr. 2/1987, modificate prin Legea nr. 12/1994, se dublează.

Art. 9. -

(1) Săvârșirea de acte de comerț intern, în mod nelegal, cu material lemnos constituite contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârșită, nu constituie infracțiune.

(2) Materialul lemnos comercializat nelegal se confiscă.

Art. 10. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 11. -

Volumul maxim de masă lemnoasă ce se va recolta anual începând cu anul 1997, precum și repartizarea acestuia pe destinații - agenți economici și populația din mediul rural - se vor aproba prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie a anului anterior, în limita posibilității pădurilor, stabilită potrivit amenajamentelor silvice și în condițiile gospodăririi durabile a acestora.

Art. 12. -

Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 18 mai 1996.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...