Subiectul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor - Dispoziții generale -
CAPITOLUL II

Subiectul dreptului de autor

Art. 3. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice altele decât autorul. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

(2) Când opera a fost adusă la cunoștință publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică ce o face publică numai cu consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu-și dezvăluie identitatea. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Este operă comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3)

(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi exploatată separat, cu condiția să nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Este operă colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții introductive
Subiectul dreptului de autor
Obiectul dreptului de autor
Conținutul dreptului de autor
Durata protecției dreptului de autor
Limitele exercitării dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Programele pentru calculator
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Reviste:
Contractul de editare pentru operele scrise
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Studiu de caz - Încălcarea dreptului asupra mărcii naționale
Operele multimedia
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Aspecte importante privind contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual în mediul on-line
3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului
Existența unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curții de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young. Irelevanța distincției dintre bunuri și lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiții de constituire a unui drept real asupra unui bun și asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietății intelectuale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...