Retransmiterea prin cablu | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile conexe dreptului de autor - Organismele de radiodifuziune și de televiziune -
Secțiunea a III-a

Retransmiterea prin cablu

Art. 120. -

În sensul prezentei legi, prin comunicare publică realizată pe calea retransmiterii prin cablu se înțelege retransmiterea simultană, neschimbată și integrală, prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recepționarea de către public a unei transmisii inițiale de emisiuni de radio sau de televiziune difuzate publicului, cu sau fără fir.

Art. 121. - Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Librăria Indaco (2)

(1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe își pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmiterii prin cablu pe baza contractelor încheiate prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Modificări (1)

(2) Dacă unii titulari de drepturi nu au încredințat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectivă, organismul care gestionează drepturile din aceeași categorie este considerat de drept a fi și gestionarul drepturilor lor. Dacă există în același domeniu mai multe organisme de gestiune colectivă, titularul de drepturi poate opta între acestea. Revendicarea drepturilor de către acești titulari se poate face în termen de 3 ani de la data retransmiterii prin cablu. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1)

(3) Exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de către un organism de radiodifuziune și de televiziune pentru propriile programe se face prin contracte încheiate cu distribuitorii prin cablu. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Este permisă retransmiterea prin cablu, fără consimțământul titularilor de drepturi și fără plata vreunei remunerații, numai în cazul programelor proprii ale organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune cu acoperire națională, precum și acelora ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune ale căror programe sunt retransmise prin cablu în mod obligatoriu, potrivit reglementărilor în vigoare. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 122. -

Dacă încheierea unui contract pentru retransmiterea prin cablu nu poate fi convenită de către părți, acestea pot face apel la arbitrii desemnați conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Comunicarea publică prin satelit
Retransmiterea prin cablu
Dispoziții generale
Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Reviste:
Prezentare generală privind gestiunea colectivă în România
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (IV)
Referințe în cărți:
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...