Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor - Dispoziții speciale -
CAPITOLUL XI

Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare

Art. 88. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Difuzarea unei opere care conține un portret necesită autorizarea persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o comunice public fără consimțământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

(2) În lipsa unei convenții contrare, autorizarea nu este cerută dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remunerație pentru a poza. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Autorizarea nu este necesară pentru difuzarea unei opere care conține portretul:

a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activităților sale publice; Referințe în jurisprudență (1)

b) unei persoane a cărei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezintă o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.

Art. 89. - Modificări (2), Reviste (1)

Difuzarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită autorizarea destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, a succesorilor săi, dacă persoana destinatară nu și-a exprimat o altă dorință.

Art. 90. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1)

Persoana reprezentată într-un portret și persoana destinatară a unei corespondențe pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d) din prezenta lege, în ce privește difuzarea operei ce conține portretul sau corespondența, după caz.

Art. 91. - Doctrină (1)

(1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.

(2) Dezvăluirea secretului este permisă cu consimțământul persoanei care l-a încredințat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transformările dreptului de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din câte au cunoscut, în aceeași perioadă, celelalte drepturi intelectuale. Nu este vorba atât de evoluția sa spre un drept european și de efectele importante ale aderării Statelor Unite la Convenția de la Berna, cât de evoluția, în mare măsură, previzibilă, anoilor tehnici de comunicare și difuzare, ale căror efecte sunt tulburătoare. Dreptul de autor este, în prezent, reglementat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu numeroase modificări și completări, care asigură protecția dreptului respectiv și acelor conexe lui. În linii generale, legea corespunde sistemului adoptat în prezent în majoritatea țărilor europene, începând cu caracterul amplu al reglementării (154 articole). Aceasta se datorează în special reglementării amănunțite adrepturilor autorilor și societăților de gestiune colectivă aacestor drepturi. Dispozițiile generale formează obiectul Părții I aTitlului I. Cele 64 de articole ale acestui titlu reglementează (după două articole introductive) calitatea de subiect al dreptului de autor, obiectul acestui drept, conținutul, durata și limitele exercitării sale, cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului și formele pe care le îmbracă. Cea de-a doua parte aacestui titlu (art. 64-91) este consacrată dispozițiilor specifice diferitelor categorii de opere. Titlul II are ca obiect drepturile conexe (art. 92-122) și se referă, după câteva dispoziții comune, la drepturile artiștilor interpreți și executanți, ale producătorilor de înregistrări sonore, organismelor de radiodifuziune și televiziune. Obiectul Titlul III privește gestiunea și protecția dreptului de autor și adrepturilor conexe (art. 123-145), iar Titlul IV cuprinde dispoziții privind aplicarea legii precum și dispoziții tranzitorii și oficiale (Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 3, pp. 36-37). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții introductive
Subiectul dreptului de autor
Obiectul dreptului de autor
Conținutul dreptului de autor
Durata protecției dreptului de autor
Limitele exercitării dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Programele pentru calculator
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Reviste:
Contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
;
se încarcă...