Durata protecției dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor - Dispoziții generale -
CAPITOLUL V

Durata protecției dreptului de autor

Art. 24. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice se naște din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părți, serii, volume și în orice alte forme de continuare, termenul de protecție va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. Modificări (1)

Art. 25. - Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13, 16, 17, 18 și 21 durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștință publică în mod legal. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Persoana care, după încetarea protecției dreptului de autor, aduce la cunoștință publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte, beneficiază de protecția echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Durata protecției acestor drepturi este de 25 de ani începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoștință publică, în mod legal.

Art. 26. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoștință publică sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunoștință publică a acestora. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când identitatea autorului este adusă la cunoștință publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), se aplică dispozițiile art. 25 alin. (1). Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 27. - Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.

(2) În cazul în care contribuțiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecărui coautor.

Art. 28. - Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoștință publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expiră după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.

Art. 29. -

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 25 de ani de la data creării acestora.

Art. 30. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 50 de ani.

Art. 31. -

Modificările neesențiale, adăugările, tăieturile sau adaptările aduse în vederea selecției ori aranjării, precum și corectarea conținutului unei opere sau colecții, care sunt necesare pentru continuarea activității colecției în modul în care a intenționat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecție a acestei opere sau colecții.

Art. 32. -

Termenele stabilite în prezentul capitol se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului sau aducerii operei la cunoștință publică, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții introductive
Subiectul dreptului de autor
Obiectul dreptului de autor
Conținutul dreptului de autor
Durata protecției dreptului de autor
Limitele exercitării dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Programele pentru calculator
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Reviste:
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contractul de editare pentru operele scrise
Care este durata drepturilor de autor?
Aspecte privind operele orfane în reglementarea actuală
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (III)
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Plagiatul. Scurte considerații
Contribuții la studiul regimului juridic al programelor pentru calculator în sistemul de drept român
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...