Drepturile artiștilor interpreți sau executanți | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile conexe dreptului de autor -
CAPITOLUL II

Drepturile artiștilor interpreți sau executanți

Art. 95. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

În sensul prezentei legi, prin artiști interpreți sau executanți se înțelege: actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii și alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăți, de circ ori de marionete.

Art. 96. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Librăria Indaco (1)

Artistul interpret sau executant are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a pretinde recunoașterea paternității propriei interpretări sau execuții; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol și la fiecare utilizare a înregistrării acestuia; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

c) dreptul de a pretinde respectarea calității prestației sale și de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanțiale a interpretării ori execuției sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputația sa; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

d) dreptul de a se opune oricărei utilizări a prestației sale, dacă prin această utilizare se aduc prejudicii grave persoanei sale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 97. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(1) Drepturile prevăzute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Referințe în jurisprudență (2)

(2) După moartea artistului interpret sau executant, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 96 se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durată nelimitată. Modificări (1)

Art. 98. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza următoarele: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

a) fixarea prestației sale; Referințe în jurisprudență (8)

b) reproducerea prestației fixate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

c) difuzarea prestației fixate prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit; Referințe în jurisprudență (1)

d) prezentarea într-un loc public sau comunicarea publică a prestației fixate ori nefixate pe un suport; Referințe în jurisprudență (4)

e) adaptarea prestației fixate;

f) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune ori prin televiziune a prestației sale, fixate sau nefixate pe un suport, retransmiterea prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 99. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Artiștii interpreți sau executanți care participă în mod colectiv la aceeași prestație, cum ar fi membrii unui grup muzical, unui cor, unei orchestre, unui corp de balet sau unei trupe teatrale, trebuie să își desemneze dintre ei un reprezentant pentru acordarea autorizației prevăzute la art. 98. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Reprezentantul este desemnat în scris, cu acordul majorității membrilor grupului. Reviste (1)

(3) Sunt exceptați de la prevederile alineatelor precedente regizorul, dirijorul și soliștii. Reviste (1)

Art. 100. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

În cazul unei prestații efectuate de artistul interpret sau executant în cadrul unui contract individual de muncă, dreptul patrimonial prevăzut la art. 98 poate fi transmis celui care angajează, cu condiția ca transmiterea dreptului să fie expres prevăzută în contractul individual de muncă.

Art. 101. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale ori a unei înregistrări sonore, se prezumă că cedează producătorului acesteia dreptul exclusiv de exploatare a prestației sale prin fixare, reproducere, difuzare și comunicare publică. Pentru comunicarea publică, artistului interpret sau executant i se cuvin 50% din sumele încasate de producător. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Dispozițiile art. 43, 44 și 68 alin. (1) se aplică și artiștilor interpreți sau executanți.

Art. 102. - Modificări (1)

Durata drepturilor patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima fixare sau, în lipsă, prima comunicare către public. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții comune
Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Organismele de radiodifuziune și de televiziune
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Aspecte financiar fiscale în materia drepturilor de proprietate intelectuală din prisma noului cod fiscal
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...