Dispoziții comune | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile conexe dreptului de autor -
CAPITOLUL I

Dispoziții comune

Art. 92. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispoziție a prezentului titlu nu trebuie interpretată în sensul unei limitări a exercițiului dreptului de autor. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Drepturile patrimoniale recunoscute în prezentul capitol pot fi transmise, în tot sau în parte, potrivit dreptului comun. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 93. -

În sensul prezentei legi, se consideră fixare încorporarea de coduri, sunete, imagini ori de sunete și imagini sau de reprezentări numerice ale acestora, pe orice suport material, chiar electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor într-un mod oarecare.

Art. 94. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

Sunt recunoscuți și protejați ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări sau execuții, producătorii de înregistrări sonore, pentru propriile înregistrări, și organismele de radiodifuziune și televiziune, pentru propriile emisiuni.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții comune
Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Organismele de radiodifuziune și de televiziune
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
;
se încarcă...