Art 91 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții speciale - Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare -
Art. 91.
- Doctrină (1)

(1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.

(2) Dezvăluirea secretului este permisă cu consimțământul persoanei care l-a încredințat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transformările dreptului de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din câte au cunoscut, în aceeași perioadă, celelalte drepturi intelectuale. Nu este vorba atât de evoluția sa spre un drept european și de efectele importante ale aderării Statelor Unite la Convenția de la Berna, cât de evoluția, în mare măsură, previzibilă, anoilor tehnici de comunicare și difuzare, ale căror efecte sunt tulburătoare. Dreptul de autor este, în prezent, reglementat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu numeroase modificări și completări, care asigură protecția dreptului respectiv și acelor conexe lui. În linii generale, legea corespunde sistemului adoptat în prezent în majoritatea țărilor europene, începând cu caracterul amplu al reglementării (154 articole). Aceasta se datorează în special reglementării amănunțite adrepturilor autorilor și societăților de gestiune colectivă aacestor drepturi. Dispozițiile generale formează obiectul Părții I aTitlului I. Cele 64 de articole ale acestui titlu reglementează (după două articole introductive) calitatea de subiect al dreptului de autor, obiectul acestui drept, conținutul, durata și limitele exercitării sale, cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului și formele pe care le îmbracă. Cea de-a doua parte aacestui titlu (art. 64-91) este consacrată dispozițiilor specifice diferitelor categorii de opere. Titlul II are ca obiect drepturile conexe (art. 92-122) și se referă, după câteva dispoziții comune, la drepturile artiștilor interpreți și executanți, ale producătorilor de înregistrări sonore, organismelor de radiodifuziune și televiziune. Obiectul Titlul III privește gestiunea și protecția dreptului de autor și adrepturilor conexe (art. 123-145), iar Titlul IV cuprinde dispoziții privind aplicarea legii precum și dispoziții tranzitorii și oficiale (Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 3, pp. 36-37). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 81 Programele pentru calculator
Art 82 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 83 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 84 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 85 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 86 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 87 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 88 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 89 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 90 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 91 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 92 Dispoziții comune
Art 93 Dispoziții comune
Art 94 Dispoziții comune
Art 95 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 96 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 97 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 98 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 99 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 100 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 101 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...