Art 87 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții speciale - Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice -
Art. 87.
- Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fotografia unei persoane, atunci când este executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) Dacă numele autorului figurează pe fotografia originară, el trebuie să fie menționat și pe reproduceri. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementări care evocă dreptul la propria imagine găsim și în alte acte normative, cum sunt Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art. 87, art. 88 și art. 90, care se referă la executarea la comandă afotografiei unei persoane, respectiv utilizarea unei opere care conține un portret), Legea audiovizualului nr. 504/2002, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea [art. 6 lit. f) care interzice publicitatea ce „aduce prejudicii imaginii... persoanelor”]157. 
    157 Pentru prezentarea principalelor izvoare ale dreptului la propria imagine, a se vedeaB. Cristea,Dreptul la propria imagine, drept al personalității, în R.R.D.P. nr. 1/2013, p. 87-89.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 77 Programele pentru calculator
Art 78 Programele pentru calculator
Art 79 Programele pentru calculator
Art 80 Programele pentru calculator
Art 81 Programele pentru calculator
Art 82 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 83 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 84 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 85 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 86 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 87 Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Art 88 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 89 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 90 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 91 Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Art 92 Dispoziții comune
Art 93 Dispoziții comune
Art 94 Dispoziții comune
Art 95 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 96 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 97 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Reviste:
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...