Art 7 Obiectul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Obiectul dreptului de autor -
Art. 7.
- Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (13), Librăria Indaco (1)

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt: Modificări (1), Reviste (1)

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (7)

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice; Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3)

c) compozițiile muzicale cu sau fără text; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale; Referințe în jurisprudență (1)

f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; Referințe în jurisprudență (1)

g) operele de artă plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, grafică, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, precum și operele de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură; Referințe în jurisprudență (2)

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 1 Dispoziții introductive
Art 2 Dispoziții introductive
Art 3 Subiectul dreptului de autor
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Art 12 Conținutul dreptului de autor
Art 13 Conținutul dreptului de autor
Art 14 Conținutul dreptului de autor
Art 15 Conținutul dreptului de autor
Art 16 Conținutul dreptului de autor
Art 17 Conținutul dreptului de autor
Reviste:
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Contractul de editare pentru operele scrise
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Despre condițiile generale de protecție a creației intelectuale: utilitatea acesteia și creativitatea proprie autorului
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Studiu de caz - Încălcarea dreptului asupra mărcii naționale
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Criteriul originalității operelor protejate prin drept de autor
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...