Art 56 Contractul de editare | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor - Contractul de editare -
Art. 56.
- Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei ediții convenite. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Se consideră epuizate ediția sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare și, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare. Reviste (1)

(3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract. Reviste (3)

(4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat să o publice în termen de cel mult un an de la data acceptării acesteia. Reviste (3)

(5) În cazul în care editorul intenționează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, și dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la prețul pe care l-ar fi obținut prin vânzarea pentru distrugere. Modificări (3), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Contractul de editare
Art 49 Contractul de editare
Art 50 Contractul de editare
Art 51 Contractul de editare
Art 52 Contractul de editare
Art 53 Contractul de editare
Art 54 Contractul de editare
Art 55 Contractul de editare
Art 56 Contractul de editare
Art 57 Contractul de editare
Art 58 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 59 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 60 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 61 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 62 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 63 Contractul de închiriere
Art 64 Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Art 65 Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Art 66 Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Reviste:
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (II)
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contractul de editare pentru operele scrise
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...