Art 51 Contractul de editare | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor - Contractul de editare -
Art. 51.
- Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: Reviste (2)

a) durata cesiunii; Reviste (1)

b) natura exclusivă sau neexclusivă și întinderea teritorială a cesiunii; Reviste (3)

c) numărul maxim și minim al exemplarelor; Reviste (3)

d) remunerația autorului, stabilită în condițiile prezentei legi; Reviste (2)

e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; Reviste (2)

f) termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj; Reviste (2)

g) termenul de predare a originalului operei de către autor; Reviste (2)

h) procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor. Reviste (1)

(2) Absența oricăreia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) și d) dă dreptul părții interesate de a cere anularea contractului. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Contractul de editare
Art 49 Contractul de editare
Art 50 Contractul de editare
Art 51 Contractul de editare
Art 52 Contractul de editare
Art 53 Contractul de editare
Art 54 Contractul de editare
Art 55 Contractul de editare
Art 56 Contractul de editare
Art 57 Contractul de editare
Art 58 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 59 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 60 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Art 61 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală
Reviste:
Contractul de editare pentru operele scrise
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (II)
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
;
se încarcă...